Čeští výrobci zdravotnické techniky a prostředků se významně etablovali na australském trhu

Australský zdravotnický sektor je na vysoké úrovni a jeho standard odpovídá vyspělému evropskému nebo americkému prostředí.

Česká Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, zastoupená jejím viceprezidentem pro export Petrem Foitem, a ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Marek Svoboda vedli v týdnu od 15. srpna 2022 jednání s partnery v Sydney a Canbeře o další expanzi českých firem ze zdravotnického sektoru na australský trh.

Ilustrační fotografie

Petr Foit během svého pobytu současně podepsal akviziční smlouvu s místní významnou firmou Pegasus Health Group. Jednání se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie, který připravilo Velvyslanectví ČR v Canbeře.

Cílem projektu bylo podpořit exportní i investiční příležitosti českých firem na australském trhu a dále projednat možnosti rozšíření sítě ekonomické diplomacie v Austrálii. V té souvislosti se uskutečnila jednání s místními úřady, asociacemi i významnými firmami v sektoru. Oblast ekonomické diplomacie byla součástí rozhovorů také s českou komunitou podnikající v Sydney.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Australský zdravotnický sektor a příležitosti pro české exportéry

Zhruba 90 % australských potřeb zdravotnických prostředků a zařízení je z dovozu. V roce 2021 tento trh činil 4,8 mld. AUD (81 mld. CZK), z toho dovoz celých 4,6 mld. AUD. Během pandemie covidu-19 se ukázala závislost Austrálie na zahraničních dodavatelích zdravotnického materiálu. Proto vláda hledá možnost pokrytí poptávky z domácích zdrojů prostřednictvím výzvy k tzv. re-tooling – převedení stávajících výrobních kapacit na výrobu zdravotnických prostředků, materiálu a techniky. Současně v australském zdravotnictví dochází k úspěšné aplikaci digitálních technologií.

Během rozhovorů s místními státními i privátními partnery zazněl zájem o posílení spolupráce v sektoru výroby a dodávek zdravotnických prostředků a techniky. Australští partneři si uvědomují silnou závislost na dovozech, a proto věnují velkou pozornost i zahájení vlastní výroby a podpoře zahraničních investic v sektoru. 

Český vývoz, investice, výroba zdravotnických prostředků i spolupráce s partnery v teritoriu

Investiční příležitosti v sektoru byly posouzeny při jednání s vládní agenturou Austrade Canberra, kterého se zúčastnil kromě specialisty na Evropu i pracovník centra excelence Healthcare. Během následného jednání s firmou Aspen Medical byly posouzeny praktické stránky podnikání na místním trhu v sektoru zdravotnictví.

Firma, která zvažuje přesun její evropské centrály z Londýna do střední Evropy, patří mezi největší poskytovatele zdravotnických služeb v Austrálii s působností prakticky po celém světě. Úspěšné jednání vyústilo v dohodu o zajištění programu pro zástupce Aspen Medical v polovině září 2022 v ČR, na kterém se bude podílet Ministerstvo zahraničních věcí s asociací výrobců zdravotnických prostředků.

Ilustrační fotografie

Setkání s vedením Medical Technology Association of Australia v Sydney přineslo velmi produktivní rozhovory o budoucí spolupráci s českou Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Australská asociace sdružuje stovky členů z řad výrobců, ale především distributorů zdravotnických prostředků a techniky, kteří mohou být nápomocni při pronikání českých firem na místní trh. Viceprezident české asociace informoval o zájmu českých firem nejen dovážet, ale i vyrábět zdravotnické prostředky s vyšší přidanou hodnotou přímo v Austrálii, což má mimo jiné i ekologický dopad s ohledem na delší životní cyklus kvalitnější produkce.

Zazněl i oboustranný zájem o spolupráci v telemedicíně (digital healthcare) a návrh na uspořádání setkání firem dodávajících zdravotnické prostředky nejprve prostřednictvím videokonference a v další fázi i v rámci podnikatelské mise.

Během rozhovorů mohl viceprezident české asociace a současně obchodní ředitel Linet Group informovat australské partnery o aktuálním podpisu akviziční smlouvy o převzetí místní firmy Pegasus Health Group, která je významným hráčem na místním trhu v oblasti poskytování zdravotnických služeb včetně pronájmu zdravotnických pomůcek.

Firma již několik roků zastupovala Linet na australském trhu a její akvizice je pro Linet logickým pokračováním v úsilí expandovat na místním trhu a poskytovat výrobky a služby na vysoké technické úrovni. Pegasus má síť kanceláří po Austrálii, zaměstnává zhruba stovku pracovníků a akvizice má hodnotu zhruba čtvrt miliardy korun.

Ilustrační fotografie

Ekonomická diplomacie podpoří české firmy na místním trhu

Druhá rovina projektu zahrnovala podporu sítě české ekonomické diplomacie v Austrálii. Proběhla jednání ředitele Odboru ekonomické diplomacie na Velvyslanectví ČR v Canbeře, na Generálním konzulátě v Sydney, s ředitelkou kanceláře CzechTrade Sydney i několik osobních setkání se zástupci české podnikatelské komunity žijící v Sydney.

V první fázi k rozvoji bilaterálních obchodních vztahů přispěje zapojení do projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA. Projekt zajistí ekonomický diplomat s místním realizátorem. V další fázi dojde k posílení české přítomnosti i dalšími, vyššími formami podpory českého exportu a investic v teritoriu.

Zdravotnické prostředky a technika jsou tradiční českou exportní komoditou s vysokou přidanou hodnotou. Zájem českých firem o expanzi na australský trh podpořila zejména jednání mezi asociacemi výrobců medicínských technologií z obou zemí a s privátními firmami.

Zdravotnické výrobky patří mezi nejvíce perspektivní odvětví českého exportu do Austrálie. Tomuto oboru bude, s ohledem na zájem českých firem nejen vyvážet, ale i investovat do výroby, věnována ze strany české ekonomické diplomacie zvýšená pozornost. Další jednání jsou plánována na říjen 2022, mimo jiné i v oblasti telemedicíny, kdy do Austrálie přijíždí delegace z Národního telemedicínského centra při FN Olomouc.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie). Autor: Milan Vágner, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme