Čeští výzkumníci by měli lépe využívat evropské peníze

České výzkumné týmy se oproti evropským výrazně méně zapojují do projektů rámcového programu Horizont 2020. Tuzemští výzkumníci zbytečně přicházejí o finanční podporu.

Podle oficiálních statistických údajů z programu Česká republika čerpá méně, než do něj přispívá. Technologická agentura České republiky (TA ČR) usiluje o motivaci českých výzkumníků k mezinárodní spolupráci a k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků z programu Horizont 2020. Letos na podzim vyhlásí TA ČR hned čtyři výzvy na různá témata.

ERA-NET Cofund je nástroj Evropské komise v rámcovém programu Horizont 2020, který umožňuje poskytovatelům z členských zemí (jako je TA ČR), vyhlašovat společné výzvy s různým tematickým zaměřením. Jedná se například o oblasti znečištění vodních zdrojů, biodiverzity a klimatických změn, nanomedicíny, materiálů, neenergetických a nezemědělských surovin, kvantových technologií či genderové problematiky v obsahu výzkumu a inovací. Účast v ERA-NET cofundových výzvách umožňuje získat unikátní kontakty, cenné zkušenosti s projekty na mezinárodní úrovni, navázat spolupráci se zahraničními partnery a tím i přispívat  k rozvoji a konkurenceschopnosti naší země.

Program Horizont: Komise vyčlenila desítky milionů eur na koronavirus

Nové výzvy

Na podzim letošního roku TA ČR vyhlásí čtyři mezinárodní ERA-NET cofundové výzvy zaměřené na oblasti životního prostředí, digitalizaci energetiky, nanomedicínu a informační technologie.

Cílem nové výzvy BiodivRestore, kterou TA ČR vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, je podpořit projekty, které se věnují ochraně a obnově poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti. Řešení projektů by mělo být zaměřené také na sladkovodní systémy, suchozemská i mořská prostředí.

Další novinkou v mezinárodní výzkumné oblasti je výzva EnerDigit Call 2020. V ní mohou žádat o podporu uchazeči se zájmem o digitální řešení energetických systémů a sítí. Na konci letošního roku se budou moci také české výzkumné týmy přihlásit do výzev v oblasti nanomedicíny a informačních technologií díky ERA-NET cofundům EuroNanoMed a CHIST-ERA. V rámci těchto cofundů TA ČR vyhlašovala výzvy již v minulých letech.

Do společně vyhlášených výzev předkládají projektové návrhy konsorcia výzkumníků, která jsou tvořena partnery alespoň ze dvou států zapojených do konkrétní výzvy. Každý poskytovatel financuje pouze úspěšné uchazeče ze své země.

Benefitem partnerství ve světě

„Výhodou účasti v těchto projektech  je také navázání nových partnerství v zahraničí, získání zkušeností s realizací projektů a jejich hodnocením na mezinárodní úrovni. Řešitelé se zkušenostmi v mezinárodních projektech mají větší úspěšnost při realizaci výzkumných aktivit v tuzemsku a jejich výsledky pak vyšší aplikační potenciál,“ říká předseda TA ČR Petr Konvalinka.

“Do našeho mezinárodního konsorcia jsou zapojeny týmy ze sedmi států, což přináší velké výzvy, například plánování videokonferencí ve dvou časových zónách, a samozřejmě i mnohé výhody. Spolupráce v rámci mezinárodního týmu umožňuje porovnat situaci ve státech s různou kulturou, zvyklostmi i různým typem sociálního státu. V případě našeho projektu je velkým přínosem různorodost přístupu k řešení výzev stárnoucích populací,” říká Lucie Vidovićová z projektu GENPATH, který se zabývá sociální exkluzí lidí ve stáří a dopadem na jejich zdraví s ohledem na gender.

“Přihlásili jsme náš projekt do výzvy ERA-NET Cofund, protože se sešla ideální kombinace příležitostí a my jsme moc vděční, že jsme v soutěži uspěli. Zapojení do  ERA-NET Cofund nám pomáhá zúročit nastavenou spolupráci a vést ji novým směrem. Musím říct, že s podporou ze strany TA ČR jsme měli, a stále máme velmi dobré zkušenosti,” dodává Vidovićová.

Díky zapojení do ERA-NET cofundových výzev  získávají čeští výzkumníci cenné zkušenosti, které mohou využít i v dalších mezinárodních programech, například v Horizontu Evropa, který bude následovat od roku 2021 po programu Horizont 2020. TA ČR může díky ERA-NET cofundům finančně podpořit české uchazeče a zároveň získat příspěvek od Evropské komise na financování více projektů s českou účastí.

“Cílem zapojení TA ČR do Horizontu Evropa je především zajistit kontinuální spolupráci v nadcházejícím programovém období, zejména aktivní účastí při nově vznikajících tzv. Evropských partnerstvích. Tento nový koncept mezinárodní spolupráce v budoucnosti zcela nahradí nástroj ERA-NET Cofund, během roku 2021 budou probíhat jednání o nastavení podmínek spolupráce a spuštění prvních výzev se plánuje v roce 2022,“ vysvětlil Petr Konvalinka.

TA ČR je již zapojena do dialogů, které se týkají budoucnosti Evropských partnerství. Naše účast v nich  je zcela zásadní pro české výzkumníky, kteří vedou projekty s mezinárodními ambicemi. Předpokládá se, že Evropská partnerství budou představovat až 50 procent rozpočtu Horizontu Evropa na podporu kolaborativního výzkumu v daných tematických oblastech.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme