Čeští zbrojaři v Bangladéši

České firmy zastupující český obranný a bezpečnostní průmysl se ve dnech 11. a 12. června 2019 zúčastnily podnikatelské mise do Bangladéše v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

V průběhu podnikatelské mise, kterou připravilo velvyslanectví v Dillí a vedl ji velvyslanec Milan Hovorka, se uskutečnila celá řada jednání s vysokými představiteli bangladéšských ozbrojených sil a ústředních orgánů státní správy, jakož i s dalšími zájemci o rozvoj spolupráce s Českou republikou v této oblasti.

Cílem projektu byla prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v zemi, která je významnou ze strategicko-geopolitického hlediska, prochází obdobím dynamického růstu a rozvíjí dlouhodobě pozitivní partnerství s Českou republikou.

V hlavním městě Dháce tak představily své technologie a moderní řešení společnosti CS Soft, Excalibur Army, PAMCO Int, URC Systems, Czech Aviation Training Centre a MESIT. Velvyslanectví v Dillí, jež je akreditováno pro Bangladéš, ve spolupráci s Honorárním konzulátem České republiky v Dháce pro ně připravilo celou řadu jednání v nejrůznějších formátech, včetně podnikatelského fóra, jehož se zúčastnili představitelé bangladéšských firem dodávajících vojenský materiál pro armádu, zástupci ministerstva obrany a vysocí představitelé armádních složek zodpovědných za nákupy vojenského materiálu.

Zájem České republiky o vzájemnou spolupráci v obranné a bezpečnostní oblasti byl zdůrazněn v velvyslancem pro Bangladéš se sídlem v Dillí v jednáních s velitelem armády, náčelníkem armádních vzdušných sil, sekretářem ministerstva obrany či předsedou Úřadu pro civilní letectví.

„Jsem rád, že se nám podařilo uskutečnit tuto misi. Uskutečněná jednání hodnotím velmi pozitivně. Bangladéš je zemí, v níž se Česká republika těší vážnosti pro svou technologickou vyspělost, avšak také jako významný rozvojový partner, který v zemi vybudoval v minulosti celou řadu průmyslových kapacit. Rovněž Česká republika projevuje rostoucí zájem o rozvoj všestranné spolupráce. Je proto logické, že v tomto pozitivním prostředí existuje významný potenciál pro zintenzivnění kontaktů a výměny v obranném a bezpečnostním průmyslu,“ řekl velvyslanec Milan Hovorka po skončení mise. 

A dodal: „Bangladéšské armádní složky znají dobře české obranné technologie a jsou připraveny posoudit nabídku českých společností v této oblasti. Je tudíž na nich, jak tyto příležitosti využijí a jak úspěšné budou v tendrových řízení. Jisté je, že ve svém úsilí se mohou spolehnout na podporu velvyslanectví a také dalších orgánů státní správy.“

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: František Jirásek, rada.

• Teritorium: Asie | Bangladéš | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme