Cestování mezi Austrálií a Novým Zélandem – Trans Tasman Bubble

Dne 19. dubna 2021 bylo umožněno cestování mezi Austrálií a Novým Zélandem, v rámci tzv. Trans Tasman bubble. Cestování je v rámci tohoto opatření umožněno všem cestujícím, tj. i osobám, které na Novém Zélandu a v Austrálii pobývají na základě dlouhodobých víz /včetně Working holiday visa/. Na cestování v rámci Trans Tasman bubble se nevztahuje povinná karanténa, pokud cestující před cestou strávil alespoň 14 dnů v Austrálii nebo na Novém Zélandu.

Upozorňujeme, že cestující, kteří cestují do Austrálie, musí mít pro vstup předem zajištěno e-visitor visa (viz zde), pokud nemají umožněný vstup na základě již dříve uděleného víza do Austrálie. V případě Nového Zélandu je nutné mít před odletem zajištěnu NZeTA (zde), pokud již toto povolení ke vstupu nemají nebo již není platné. Jak e-visitor víza, tak NZeTA jsou udělovány i držitelům náhradních cestovních dokladů (emergency passports). O víza/NZeTA je nutné zažádat před plánovanou cestou. 

Podání žádosti o nové cestovní doklady na generálním konzulátu v Sydney

Zájemci o podání žádosti o nový cestovní doklad z Nového Zélandu mohou v současnosti již žádost na Generálním konzulátu podat (viz standardní informace o podání žádosti o cestovní pas). 

Žádosti jsou přijímány standardně v úředních hodinách úřadu, na základě předchozí domluvy je možné žádost podat i mimo ně. Prosíme, aby všichni zájemci kontaktovali náš úřad na adrese passports_sydney@mzv.cz, abychom mohli vyjít vstříc všem zájemcům a rezervovat termín pro podání žádosti. Ve Vaší zprávě indikujte, prosím, plánovaný termín Vaší návštěvy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie).

• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme