Cestovní ruch na Kubě usiluje o změnu

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: CUBAHORA


  • Země: CU – Kuba, MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 06.05.2019

Historicky byl cestovní ruch vždy podstaným bodem kubánské ekonomiky. Není tedy náhodou, že zaujímá zásadní pozici mezi šesti strategickými pilíři v Národním plánu hospodářského a sociálního rozvoje do roku 2030. Je zapotřebí, aby cestovní ruch měl urychlený růst, který zaručí udržitelnost a oživí ekonomiku; musí zvýšit svou konkurenceschopnost vůči jiným turisticky atraktivním zemím, což je spojeno s využíváním informačních komunikačních technologií v rámci propagace kubánského turismu. Rovněž je důležité vytvářet a posilovat produktivní vazby mezi odvětvím cestovního ruchu a ostatními aktéry kubánské ekonomiky tak, aby se takzvaný „průmysl bez komínů stal skutečnou lokomotivou, která se bude rozvíjet“.

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kuba | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme