Cestovní ruch: Podnikatelé už mohou žádat o dotace

Cestovní ruch udusila už podruhé pandemie koronaviru, vláda chce proto pomoci cestovním kancelářím, agenturám i průvodcům. Od 11. listopadu 2020 je možné žádat o dotace v rámci dotačního titulu COVID – podpora cestovního ruchu. Všechny výzvy budou přístupné až do 11. ledna 2021, aby i v této těžké situaci měli žadatelé dostatek času na přípravu svých žádostí.

„Chtěli jsme dát podnikatelům více času na přípravu žádostí. Hodnocení žádostí a poskytování dotace bude probíhat průběžně dle data a času předložení žádosti o dotaci. Věřím, že naše podpora pomůže subjektům v cestovním ruchu překlenout těžké období, ve kterém se vlivem pandemie ocitly,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podmínky dotací COVID – podpora pro cestovní ruch


Ministerstvo pro místní rozvoj vyslyšelo i další podněty ze strany potencionálních žadatelů, které se včetně samotného prodloužení příjmů žádostí promítly do vyhlášených výzev.

Aktualizované výzvy a podrobné informace na stránkách MMR

Cestovní kanceláře:

  • Došlo k upřesnění, za jakých podmínek se pro účely dotačního titulu považuje za cestovní kancelář i cestovní agentura. 
  • Došlo k upřesnění výkladu takzvaného rozhodného období, kdy dotace slouží na provoz či úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru.

Cestovní agentury:

  • Došlo k upřesnění výkladu rozhodného období, kdy v případě zájezdů se jedná o zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru.
  • Došlo k úpravě rozhodného období v případě zrušených lázeňských pobytů, které nemohly být realizovány z důvodu zákazu nebo omezení dle krizového opatření vlády České republiky nebo opatření Ministerstva zdravotnictví v období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020.
  • Příloha č. 7 byla převedena do excelovského souboru pro jednodušší vyplňování pro žadatele.

Často kladené dotazy a odpovědi k dotačnímu titulu

Průvodci

  • Došlo k upřesnění textace pro oprávněné žadatele.
  • Došlo k upřesnění za jakých podmínek je pro účely dotačního titulu splněno, že ze strany žadatele nedošlo k přerušení provozování živnosti nebo jejímu zrušení.
  • V případě dotace ve výši 50 000 korun byla upřesněna podmínka týkající se povinnosti poskytnout výchovně vzdělávací služby.
  • Příloha č. 5 byla převedena do excelovského souboru pro jednodušší vyplňování pro žadatele.

• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme