CETA je v souladu s právem EU

Evropská komise vydala 30. dubna rozhodnutí, že je systém soudů pro investice podle dohody CETA plně slučitelný s právem EU.Uvedené rozhodnutí Soudního dvora znamená, že text dohody mezi EU a Kanadou není třeba nijak měnit a ratifikace v členských státech může pokračovat. Stejně tak nebudou nutné úpravy ustanovení o systému soudů pro investice v dohodách se Singapurem, Mexikem a Vietnamem. Komise bude nadále jednat o systému soudů pro investice v dvoustranných dohodách s dalšími partnery.

Doporučujeme