ČEZ uspěl v Polsku na trhu s obnovitelnými zdroji

Při největší evropské aukci na nákup energie z větrných elektráren, která proběhla na konci minulého roku v Polsku, uspěl ČEZ s projektem větrného parku Krasin ve Warmińsko-Mazurském vojvodství na severu země.

V rámci 15letého kontraktu nyní bude realizovat a provozovat větrnou farmu o instalovaném výkonu 35,2 MW. Předpokládá se, že pod tlakem klimatické politiky EU a ve snaze o snížení produkce CO2, bude Polsko více podporovat obnovitelné zdroje energie, což bude vytvářet nové investiční příležitosti.

ČEZ připravoval projekty větrných elektráren v Polsku již od r. 2011, kdy odkoupil 67 % akcií společnosti Eco-Wind Construction, kterou zcela převzal v roce 2015. O rok později měla česká energetická společnost již první stavební povolení pro instalaci 16 turbín větrné elektrárny Krasin a dalších pět projektů v přípravné fázi o celkovém instalovaném výkonu 144 MW. V této  době však začaly platit regulace, které výrazně omezily rozvoj energie z větru. Aukce byly odloženy a projekty postupně zmrazeny.

Situace se postupně začíná měnit. Vzhledem k tomu, že více než 80 % energie se v Polsku stále vyrábí z uhlí a vysoké ceny emisních povolenek zvyšují náklady, bylo nutné začít aktivněji  přistupovat k rozvoji alternativních zdrojů. Energetický regulační úřad (URE) proto v prosinci 2019 organizoval jednu z největších aukcí na větrnou energii na světě a největší v Evropě, kdy se soutěžily 15leté smlouvy na dodávky o celkovém objemu 2,5 GW.

Na základě aukce se výkon větrných elektráren v Polsku zvýší o více než třetinu ze současných 6 GW a v nejbližších třech letech bude náš severní soused největším staveništěm větrných elektráren v Evropě. Další vývoj bude záležet na tom, jestli se změní současná právní úprava, která stále blokuje rozvoj pozemních větrných elektráren. Na základě principu 10H z r. 2016 musí být vzdálenost větrné farmy od obydlených budov nejméně desetinásobek výšky stožáru s větrnou turbínou. Tento zákon by měl být novelizován a měl by také vzniknout nový zákon o offshore větrných farmách v Baltském moři. 

Aukce na dodávky energie z obnovitelných zdrojů by měly pokračovat také v dalších letech.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Jan Tomášek, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Polsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme