Chceme prodloužení pomoci REACT-EU o jeden rok, říká ministryně Dostálová

Česká republika, která od července minulého roku předsedá Visegrádské čtyřce (V4), svolala videokonferenci ministrů odpovědných za politiku soudržnosti z celkem 11 států EU – jednalo se tak o rozšířený formát skupiny V4. Konference, které se zúčastnila i komisařka Evropské komise pro kohezi a reformy, se zaměřila především na návrhy, které v reakci na koronavirovou krizi předložila na konci května Evropská komise – konkrétně iniciativu REACT-EU a úpravu legislativy politiky soudržnosti v nadcházejícím programovém období 2021–2027.

Ministři na závěr schválili společnou deklaraci. Jednání řídila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Aktivitu Evropské komise směřující k oživení evropské ekonomiky vítáme. Některé navrhované úpravy ale znamenají větší administrativní zátěž při provádění a schvalování změn operačních programů; proto dlouhodobě žádáme o flexibilnější přístup v tomto procesu,“ říká ministryně Dostálová. „Za Českou republiku proto bude při vyjednávání klíčový požadavek na prodloužení doby způsobilosti využití dodatečných zdrojů iniciativy REACT-EU o jeden rok. Zároveň si ale myslíme, že finance navíc by se daly využít i v rámci stávajících prioritních os, neboť podporované aktivity v nich nejsou nijak odlišné od cíle REACT-EU,“ připomíná ministryně.

Další peníze z pokladny Evropské unie

Rozšíření nemoci covid-19 a následná opatření měly na členské státy EU dalekosáhlé socio-ekonomické důsledky. Kapacita zemí vypořádat se s následky krize je různorodá, obzvláště s ohledem na ekonomickou vyspělost států. Důležitá tak je okamžitá podpora nejvíce postiženým oblastem, ale i nastavení pravidel, která umožní flexibilní využití prostředků i v případě obdobných situací v budoucnu.

První reakcí Evropské unie tak byly v březnu Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (Corona Response Investment Initiative – CRII a Corona Response Investment Initiative Plus – CRII+), které mobilizovaly hotovostní rezervy z evropských fondů nebo daly zemím možnost přesouvat prostředky mezi fondy a zjednodušily administrativu. Nově navržená iniciativa REACT-EU je nástrojem politiky soudržnosti pro ekonomickou a sociální obnovu EU po koronavirové pandemii. Cílem je vyrovnat asymetrie a disparity vzniklé v členských zemích v důsledku šíření koronaviru a opatření proti němu.

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme