Chicago se stává novým hubem startupových jednorožců v USA

Chicago zaznamenalo loni nebývalý nárůst startupových jednorožců – tedy začínajících společností, jejichž tržní hodnota je vyšší než 1 mld. USD.

Ty úspěšné se uplatňují zejména v oblasti softwarových řešení, informační a finančních služeb či logistice. Na vzestupu jsou rovněž místní akcelerátory a inkubátory, které jsou mnohdy otevřené i pro zahraniční firmy.

Ilustrační fotografie | beboy / Shutterstock.com

Chicago je historicky městem vynálezů a inovátorů, což se odráží v místní nezanedbatelné technologické scéně i sílící startupové komunitě. Právě ta prochází v posledních letech významným rozmachem. V roce 2016 město evidovalo pouhých osm jednorožců, ke konci roku 2021 jich však už bylo 23.

Tímto dramatickým tempem metropole amerického Středozápadu předstihla evropská hlavní města jako Londýn či Berlín. Chicago se tak vedle New Yorku a San Francisca bez nadsázky stává novým startupovým hubem v USA. Za zmínku rovněž stojí, že v roce 2021 se oproti roku 2020 také více než zdvojnásobil objem rizikového kapitálu. Technologické firmy získaly kapitál pro financování inovačních projektů ve výši přesahující 7 mld. USD.

Inkubátory na vzestupu

Startupy se často sdružují v místních inkubátorech a akcelerátorech, prostřednictvím nichž si mimo jiné vytvářejí síť kontaktů v oblasti jejich zájmu. Jmenovat lze například 1871, Chicago Connectory či mHUB.

První z nich, 1871, je vůbec tím největším akcelerátorem, který od roku 2012 sdružuje společnosti v různých fázích svého rozvoje – od startupů až po dynamicky rostoucí firmy – zaměřující se na oblast digitálního trhu. Aktivní členství v 1871 má více než 450 firem i několik univerzit. Celá třetina chicagských startupů prošla právě tímto akcelerátorem.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Druhý – Chicago Connectory – vznikl v roce 2017 na půdorysu výše zmíněného známějšího akcelerátoru 1871 a je vůbec prvním inkubátorem amerického Středozápadu, který sdružuje společnosti zabývající se výhradně internetem věcí (IoT). Své členy tak propojuje s inovátory právě v této oblasti, a to ať už na úrovni firemní či akademické.

Věnuje se také vzdělávání. V roce 2017 vznikl i mHUB, který sdružuje firmy z oblasti pokročilé výroby (manufacturing). Inovační centrum mHUB disponuje několika výrobními „laboratořemi“, které začínajícím firmám mohou usnadnit navrhování produktů i prototypování. Jde například o 3D tisk, řezání laserem, lisování a plastové výlisky, kovové zpracování a podobné procesy. Členy jsou firmy, univerzity i asociace.

Perspektivní Středozápad

I prostřednictvím inkubátorů a akcelerátorů mohou české firmy navázat kontakt s americkými společnostmi a rozvíjet svůj inovační potenciál a zahraniční partnerství. Řada z nich je otevřena i zahraničním členům a potenciální zájemci z řad českých firem tak mají možnost se zapojit.

Americký Středozápad s Chicagem je perspektivním teritoriem a v americkém kontextu jde o atraktivní místo pro podnikání. Svědčí o tom i skutečnost, že v loňském roce se 73 firem rozhodlo pro zahájení svého podnikání právě zde a dalších sto do města expandovalo. Dynamický nárůst startupových jednorožců oblasti na atraktivitě přidává.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autorka: Monika Bokšová, ekonomická diplomatka.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme