Chile: Velký projekt HidroAysén zrušen. Co to znamená (nejen) pro české investory?

Plán výstavby pěti hydroelektráren v chilské Patagonii, které měly celkovým výkonem 2750 MW stabilizovat chilskou energetiku, byl 10. června oficiálně a definitivně zrušen jednomyslným rozhodnutím rady ministrů. Předpokládala se přitom investice 3,2 miliardy USD a HidroAysén měl být dokončen v roce 2020. Rozhodnutí bude mít řadu vážných důsledků.

Projekt HidroAysén rozvíjely společně společnost ENDESA, která má 61 % španělského kapitálu, a chilská soukromá společnost Colbún. Stručně si zrekapitulujme, jaké důsledky zrušení HidroAysén přinese:

  1. Negativní signál v oblasti důvěry zahraničních investorů,
  2. vítězství salónních ekologů a politiků na úkor životních zájmů obyvatel oblasti Aysén,
  3. precedent pro další hnutí odporu proti stavbě hydroelektráren,
  4. problémy nahradit oněch 2750 MW v chilské energetice, která čelí rostoucí poptávce bez dostatečného reálného výkonu,
  5. těžiště rozvoje chilské energetiky se přenese do tepelných elektráren (uhlí, plyn) a dále stoupne význam a podpora obnovitelných zdrojů energie – jako je oblast fotovoltaická, eolická a termální.

HidroAysenNedá se říci, že by rozhodnutí chilské rady ministrů bylo neočekávané. Nová prezidentka a šéfka vlády Michelle Bacheletová již během předvolební kampaně opakovaně zmínila svůj odpor vůči projektu HidroAysén. Rovněž zasvěcení pozorovatelé věděli, že ekologicko-politické hnutí „Patagonie bez přehrad“ mělo dosti blízko k mocenské skupině Nueva Mayoría, která nyní tvoří koalici Bacheletové. Navzdory těmto signálům ekonomické analytiky udivilo, že resolutní zamítnutí energeticky klíčového projektu HidroAysén přišlo tak krátce poté, co prezidentka oznámila ambiciózní plán rozvoje chilské energetiky.

Veřejnost s ním seznámila 15. května 2014, projekt nese název „Agenda de Energía“. Jedná se o strategický plán, v jehož rámci chilský stát bude investovat 650 milionů dolarů do rozvoje a modernizace zaostávající energetiky. Jedním z hlavních směrů nové strategie mělo být větší otevření možností pro konkurenci a  více prostoru pro nabídky zahraničních firem. Více se o plánu dočtete na stránkách BusinessInfo.cz.

Podle prvních reakcí místních nezávislých analytiků byla tato kontradikce mezi deklarovaným akcentem na rozvoj energetiky a následným zamítnutím slibného projektu HidroAysén „vítězstvím ideologie nad ekonomickým myšlením“. V čele tohoto ideologického hnutí proti HidroAysén stáli militantní salónní ekologové, kteří mají blízko k současnému ministru životního prostředí (Pablo Badenier). Z hlediska objektivního hodnocení je nutno zdůraznit, že jedním z hlavních argumentů proti realizaci HidroAysén byla nutnost přestěhovat 39 (!) rodin.

Pro lepší pochopení bizarnosti zrušení projektu HidroAysén je nutno zdůraznit, že nebylo dopřáno sluchu skutečným obyvatelům oblasti Aysén, kteří se sdružili v občanské iniciativě „Voz de la Patagonia“ (Hlas Patagonie). Ti již delší dobu vyjadřovali názor, že projekt HidroAysén by pro ně byl vítanou příležitostí k rozvoji této poněkud ekonomicky opomíjené a chudé zóny, přinesl by pracovní příležitosti a v neposlední řadě pomohl zlepšit zásobování elektřinou a snížit její nadměrně vysokou cenu.

Předseda hnutí „Hlas Patagonie“ Carlos Olivares reagoval na rozhodnutí chilské vlády zrušit HidroAysén ostrou kritikou. Zdůraznil, že obyvatelé oblasti Aysén jsou rozhořčeni, že nikdo nebral ohled na jejich zájmy. Poukázal na to, že militantní ekologové nedbají na kvalitu života a zájmy skutečných rolníků z Aysénu a dokonce se je snaží v zájmu ekologické čistoty vyhánět z jejich hospodářství. „Toto rozhodnutí nebylo vítězstvím komunity z Aysénu, která platí nejdražší elektřinu v Chile, nemá silnice, mosty ani další infrastrukturu. Stali jsme se kořistí radikálních ekologů, kteří nám berou den za dnem Patagonii za pomoci drahých kampaní,“ prohlásil C. Olivares.

Důsledky pro české firmy

V tuto chvíli, těsně po zrušení důležitého energetického projektu HidroAysén, nelze přesně analyzovat všechny dopady tohoto rozhodnutí. Nicméně některé jsou již zjevné.

Radikální ekologicko-politická hnutí uspořádala v Santiagu de Chile bujaré oslavy konce HidroAysén a oznámila, že nyní se soustředí na znemožnění dalších podobných vodních projektů s plánovanou celkovou kapacitou 1100 MW (Alto Maipó, Río Cuervo, Energía Austral atd.) Není přeháněním konstatovat, že v současné době lze českým exportérům doporučit, aby se v oblasti vodních elektráren v Chile soustředili na malé zdroje, které jsou zcela v majetku osob, jež mohou svrchovaně rozhodovat o své půdě a vodním zdroji.

Ekonomické situace „Win-Win“ náležejí spíše do říše ideálů a v reálném životě obvykle ztráty jednoho subjektu přinášejí výhody jiným. (Odborně řečeno – rozhodnutí chilské vlády o HidroAysén určitě nebylo pareto-optimální). Zánik projektu HidroAysén zavěsil velký symbolický otazník nad urgentním plánem obnovy a rozvoje chilské energetiky. Bude nutné výpadek 2750 MW něčím nahradit. Nezávislí odborníci z oblasti energetiky a lidé z důlního průmyslu naznačují, že „díru“ po HidroAysén bude velmi obtížné ucpat energií z obnovitelných zdrojů. Proto se zvýší možnosti dodávek a investicí do Chile do obnovy a výstavby tepelných elektráren, a to jak uhelných tak i na plyn.

Jakkoliv obnovitelné zdroje nedokáží být v dohledné době záchranou chilské energetiky, lze důvodně předpokládat, že vláda z propagandistických důvodů ještě zvýší jejich podporu a možnosti pro zahraniční investory do výroby energie sluneční, větrné a termální. Pro naše potenciální dodavatele a investory nemusí být důležité, že se nejedná o adekvátní náhradu za HidroAysén, důležitější je skutečnost, že chilská vláda se bude muset ještě více otevřít pro dodavatele obnovitelných zdrojů, aby propagandisticky zdůvodnila svůj nelogický krok ve věci HidroAysén.

Materiál připravilo Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Služby

Doporučujeme