Chile: Skvělá logistika a fungující bankovnictví

Chile je země s přátelskými lidmi, kvalitní infrastrukturou a velmi otevřenou ekonomikou. Českým firmám nabízí bezpočet obchodních příležitostí.Kancelář CzechTradu v Santiagu de Chile vede Josef Kunický od jejího založení v roce 2014. V té době měla země za sebou velmi úspěšné období vlády prezidenta Sebastiána Piňery, kdy v předchozích čtyřech letech HDP rostl v průměru více než o pět procent ročně. „Bohužel v následujících čtyřech letech za prezidentky Bacheletové došlo k určitému zpomalení, takže průměrné meziroční přírůstky HDP činily jen necelá dvě procenta. A to nejen kvůli vnitřním reformám, ale i vzhledem k prudkému poklesu cen mědi,“ podotýká Kunický. V březnu se do čela země vrátí opětovně zvolený prezident Piňera a také vyhlídky chilské ekonomiky jsou pro následující roky mimořádně příznivé. Bylo by proto škoda, kdyby české firmy tuto příležitost nevyužily.

Jak na vás Chile poprvé zapůsobilo? Co se od té doby změnilo?
Osobně jsem v zemi působil již v první polovině 90. let a mohu potvrdit, že za uplynulá dvě desetiletí ušlo Chile velký kus cesty směrem k prosperitě. Jsou zde nové kvalitní dálnice, celkově rozvinutá dopravní infrastruktura, moderní metro či nové mrakodrapy. Lidé jsou ale stále stejně příjemní, a i když na první pohled působí na „Latinos“ trochu odtažitě a konzervativně, pokud s nimi navážete osobní kontakt, jsou velmi srdeční a přátelští.

Po obchodní stránce se však změnilo mnohé. Počátkem 90. let procházely jak Chile, tak tehdejší Československo radikálními politickými změnami a naše země i hlubokou ekonomickou reformou. Pro Chilany jsme se do té doby nacházeli tak trochu v tajemstvím opředené zóně. Přesto se tehdy do Chile vyvážely české traktory Zetor, nákladní vozy Liaz, motocykly ČZ, obráběcí, tiskařské či textilní stroje, sklo, pivo, pistole či klavíry Petrof. V roce 2014 však již mnoho z této chilsko‐české minulosti nezbývalo, ale třeba automobily Škoda nebo nábytek Ton se do Chile úspěšně exportují dodnes. Velmi dobrou pověst zde mají také nemocniční lůžka Linet nebo pistole ČZ, které zdejší námořnictvo používá už čtvrt století.

Jaké je současné Chile – viděno očima Evropana?
Chile je nejevropštější zemí Latinské Ameriky. Vždyť 90 procent obyvatelstva se hlásí k nějakému evropskému předkovi. Možná vás trochu překvapí na naše gusto vysoký stupeň byrokracie. Na vše dostáváte potvrzení, písemný doklad, při odchodu z veřejných toalet vám obsluha vnutí potvrzení o zaplacení. Zřejmě i díky tomuto přístupu zde vše poměrně dobře funguje. A to nejen obchody, ale i bankovní a finanční sektor nebo veřejná doprava včetně taxi, kde vám vždy s naprostou samozřejmostí vystaví doklad.

Které obory jsou v Chile pro naše exportéry perspektivní?
V polovině 70. let se Chile vydalo cestou neoliberalismu a otevření ekonomiky světu. To přispělo k hospodářskému růstu země, na druhou stranu ale i k udušení rodícího se průmyslu. Takže v současné době Chile žádná složitější technická či technologická zařízení nevyrábí. Perspektivní jsou proto například tradiční výrobky českého strojírenství – obráběcí stroje či dopravní prostředky. Nyní se v zemi například chystají velké tendry na výstavbu tramvajových linek. Obnovit se má také polovina městských autobusů v Santiagu – celkem jde o tři tisíce vozů. Uspět by zde mohly produkty našeho leteckého průmyslu, především ultralighty, ale i nákladní vozy, jízdní kola či motocykly.

Velké možnosti nabízí klíčové odvětví zdejšího hospodářství – těžební průmysl. Nabízí se možnosti v dodávkách různých přepravníků, drtiček, třídiček či pneumatického nářadí. Velkým tématem je nyní také voda. Uspět by mohli dodavatelé zařízení na čištění komunálních odpadních vod nebo průmyslových vod v těžebním průmyslu. Zájem by mohl být rovněž o dodávky pro zemědělství a následné zpracování zemědělských produktů či potravinářský průmysl. Nelze opomenout ani zdravotnictví a nemocniční vybavení.

Čím láká Chile tuzemské exportéry?
Jde o velmi otevřenou ekonomiku s de facto neexistujícími dovozními překážkami. Kvůli velké konkurenci prakticky ve všech oblastech je zde ovšem mimořádně silný tlak na ceny. Máte‐li unikátní výrobek, není cena rozhodující, ale v případě běžného zboží je skutečně klíčovým argumentem.

Chile je z dlouhodobého hlediska ekonomicky, politicky a sociálně nejstabilnější zemí Latinské Ameriky. Chilan je zvyklý, že zboží musí dovézt. A protože všichni dodavatelé s výjimkou sousední Argentiny či blízké Brazílie jsou vzdálení, je zvyklý včas zadat objednávku a na příchod zboží si počkat. Podle Světové banky je Chile zemí s nejvýkonnějšími logistickými službami a nejlépe fungujícím bankovním sektorem na kontinentě.

Je těžké se tam prosadit?
Chce to především trpělivost a nenechat se odradit tím, že zde vše skutečně dlouho trvá. A to i vyjádření partnera k případnému zájmu. Chilan si musí vše řádně promyslet, porovnat, zvážit, než přijme definitivní rozhodnutí. Musíte vše neustále urgovat, připomínat se, být s klientem v kontaktu. V tom samozřejmě pomáhá i naše kancelář. Vynaložené úsilí však stojí za to, protože Chilané jsou poměrně konzervativní a bývají věrnými a dlouhodobými klienty.

Ideální je do země přicestovat, nasát atmosféru, seznámit se s prostředím. Většina českých obchodníků odjíždí s vědomím, že to zde nebude jednoduché, ale tato země stojí za to. Na druhé straně je vždy dobré, pokud Chilané navštíví Česko a přímo svoje dodavatele. Také oni bývají Českou republikou mile překvapeni. A jednání „tváří v tvář“ a navázání osobních kontaktů stále nic nenahradí.

Osvědčují se pro navázání kontaktů v zemi veletrhy, obchodní mise či jiné nástroje?
Chile není typickou zemí veletrhů. Přesto jsou dva veletrhy, které svým významem zdaleka překračují hranice země, a to FIDAE pro leteckou a obrannou techniku a Expomin pro vše související s dobýváním a zpracováním nerostů. Oba veletrhy se konají jednou za dva roky a ve stejný měsíc, tentokrát to bude v dubnu. Na významu také nabývá veletrh Expo Food Service zaměřený na potraviny a potravinářské technologie, který proběhne na konci září. Zajímavý bude i veletrh stavebnictví Conexpo Latin America v říjnu 2019.

Kromě těchto „velkých“ veletrhů se v zemi pořádá i řada menších akcí zaměřených například na zdravotnictví (Expo Hospital, červenec 2018) nebo klimatizace a vytápění (Expo Frío Calor, květen 2018). Je dobré případné cesty do teritoria koordinovat s těmito akcemi, které stále z hlediska navazování kontaktů neztrácejí na významu. Na těchto veletrzích pomáháme rmám s jejich účastí – vystavovatelům se zajištěním vhodné plochy či výstavbou stánku, návštěvníkům v případě zájmu sjednáváme schůzky, doprovázíme je na jednání či tlumočíme. Zdejší zastupitelský úřad i naše kancelář pomáhají rovněž při organizaci podnikatelských misí. V těchto případech vždy jde o první kontakty, na které je třeba navázat a pokračovat v jejich dalším rozvíjení.

Josef Kunický
ředitel kanceláře CzechTradu v Santiagu de Chile (josef.kunicky@czechtrade.cz)

Josef Kunický je absolventem obchodní fakulty VŠE. Po ukončení studií pracoval v československém a českém zahraničním obchodu v Praze, Kolumbii a Chile. Do Chile se v roce 2014, kdy začal pracovat v CzechTradu, vrátil po 20 letech působení jako ředitel marketingu pobočky španělského výrobce domácích spotřebičů v Praze.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Martin Knížek.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme