Chilské ambice vyrábět „zelený“ vodík přinášejí řadu šancí i pro české firmy

Téma „zeleného“ vodíku se v souvislosti s hledáním nového udržitelného zdroje energie skloňuje jak na půdě EU, tak i v mnoha zemích světa. Málokterá země má pro jeho produkci tak ideální předpoklady jako Chile.

Chile bylo identifikováno v řadě studií (mj. McKinsey & Company) jako země s největším potenciálem pro výrobu „zeleného“ vodíku, který se označuje také jako GH2. Jde o zemi s nejnižšími náklady díky ideálním podmínkám pro získávání energie z obnovitelných zdrojů, tedy především solární a větrné, které jsou klíčovou surovinou pro výrobu GH2.

Ilustrační fotografie

Na severu Chile se nachází zóna s nejvyšší mírou slunečního záření na planetě Zemi (region Antofagasta), na jihu (region Magallanes) zase panují ideální podmínky pro velkokapacitní větrné turbíny a i v centrální oblasti v okolí hlavního města Santiaga je výroba elektřiny v solárních parcích levnější než fosilní paliva.

Celkem má Chile potenciál pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 1800 GW, což odpovídá sedmdesátinásobku současné míry spotřeby celé země. A proto je zde i obrovský potenciál pro výrobu, využívání a vývoz GH2 do celého světa.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Odklon od fosilních paliv a přechod na obnovitelné zdroje (včetně GH2) patří k prioritám chilského státu, jak je uvedeno v Národní strategii pro GH2. I proto do tohoto odvětví směřuje velké množství finančních prostředků a pobídek k přilákání investorů a nejmodernějších technologií, ať už ze strany Chile (CORFO), mezinárodních institucí (včetně Evropské unie, BID, a dalších) či jednotlivých zemí (například Německa).

Zájem má Chile nyní především o nejmodernější technologie pro solární a větrné elektrárny; modernizaci přenosové soustavy; výrobu, přepravu a skladování vodíku; přestavbu dopravních prostředků na vodíkový pohon a další související obory, ve kterých mají české firmy zcela jistě mnoho co nabídnout.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile). Autorka: Petra Nostas Arias, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme