Zdroj: CzechTrade

Chilský těžební průmysl zažívá projektový boom – příležitosti pro české dodavatele technologií

Chile má přední pozici v těžebním průmyslu na světě. Těží hlavně měď, lithium, molybden, zlato, stříbro. Právě těžební průmysl je nejproduktivnější odvětví v zemi. Země je největším producentem mědi, jódu a rhenia na světě.

Chile je druhým největším producentem lithia, molybdenu a bóru. Ze 67,5 % je těžební průmysl v Chile vlastněný soukromými firmami. V tomto případě existuje několik skupin velkých mezinárodních společností, které zde vlastní některé doly na měď, lithium, zlato a stříbro.

Ilustrační fotografie

Národní společností v těžebním průmyslu je CODELCO, které zaujímá 27,8 % veškerého průmyslu v zemi. Ze 4,7 % je těžební průmysl složen ze středních a malých firem. Chile disponuje 28 % veškeré světové zásoby mědi a až 20 % světové zásoby molybdenu. Největším odběratelem chilské mědi je Čína následovaná EU a USA. V posledních letech se cena mědi razantně zvedla, za rok 2020 byla 2,80 dolaru za libru, dnes je to přibližně 4,22 dolaru za libru a stále roste. Aktuálně se cena mědi nachází na nejvyšší úrovni za posledních 11 let.

Těžební průmysl se taktéž stal základním kamenem chilské ekonomiky. Z 9,3 % zajistil fiskální příjmy země v období let 2010–2020. Těžební průmysl v Chile vytváří celkem 840 tisíc pracovních míst a přibližně 12 % celkového DPH za rok 2020. A taktéž v roce 2020 činil 56 % veškerého exportu Chile vyjádřeno v peněžní hodnotě.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Těžba probíhá hned v několika chilských regionech. Nejvýznamnějšími jsou severní regiony Tarapacá, Antofagasta, Atacama a Coquimbo. Dále region O’Higgins. Celkem 81 % z produkce mědi je vytěženo z povrchových dolů. V Chile se nachází 6 z 10 nejdůležitějších měděných dolů na světě (Escondida, Colahuasi, El Teniente, Pelambres, Radomiro Tomic a Los Bronces).

Chile přijalo rozhodnutí o naprostém odstranění uhlíkových plynů do roku 2050. Na projektech spojených s tímto rozhodnutím se již pracuje také v těžebním sektoru. Zde se podle Pařížské dohody začalo počítat s konkrétními změnami, které by měly být do roku 2030 přijaty ve všech dolech a těžebních společnostech v zemi.

Díky silné základně pro těžbu mědi a lithia je Chile schopno dostat se do popředí celosvětové ekonomiky. Těžební průmysl tu navíc tvoří skoro třetinu spotřeby veškeré energie, která se v zemi vyprodukuje, proto je důležité transformovat zdroje energie na obnovitelné. Každoročně se spotřeba energií v těžebním chilském sektoru zvyšuje, do roku 2023 se počítá s využitím až 49 % veškeré energie pouze v tomto průmyslu.

To nevede pouze k využívání obnovitelných zdrojů, ale také k rozšíření využívání nejnovějších technologií. Například využití zeleného vodíku, které je velmi diskutovaným tématem v této jihoamerické zemi. Chile má potenciál stát se největším producentem zeleného vodíku na světě.

V chilském těžebním průmyslu se neustále vytváří velký prostor pro nové investice a množství projektů, zejména v oblasti rozšiřování a zefektivnění těžby mědi a molybdenu. Naše kancelář CzechTrade v Santiagu de Chile sleduje veškeré projekty a nové investice, snažíme se do projektů zapojit české firmy, a proto také letos v březnu organizujeme specializovanou technologickou misi do Chile.

Akce je pořádána ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Santiagu de Chile a je především zaměřena na technologická zařízení pro hlubinnou i povrchovou těžbu nerostů, inovativní řešení pro moderní doly (Smart Mining), ekologizaci provozů, odstraňovaní škod způsobených těžební činností a na poradenské služby. Více o této misi se můžete dozvědět v Kalendáři akcí.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí

Doporučujeme