Chilský výrobce nanočástic z mědi zvažuje pobočku v Česku

Z celé Evropy zaujala významnou inovační společnost Nanotec právě Česká republika díky tomu, že je zde velké podhoubí odborníků a firem působících v oblasti nanomateriálů.„V Evropě jsou tak dvě tři země, v nichž jsou velmi dobře soustředěna řešení (v nanotechnologiích),“ uvedl nedávno v rozhovoru pro prestižní chilský portál Innovacion.cl ředitel a majitel společnosti Nanotec Patricio Jarpa. Firma založená v roce 2010 je pýchou chilského hospodářství, které je považováno za nejvyspělejší v Latinské Americe. Nanotech zkoumá vědecké i komerční využití nanočástic a hledá partnery v Evropě. A mezi zeměmi, kde jsou inovační řešení soustředěna, se společnosti nakonec nejvíce zalíbila Česká republika.

„Firma uvažuje o tom, že by si v Česku zřídila pobočku a laboratoře pro celou Evropu. Původně zvažovali Německo, ale když poznali to podhoubí v ČR, zaujalo je to,“ uvedl Jan Špunda z agentury CzechTrade, který se podílí na pomoci inovativním firmám v expanzi do zahraničí. Propojení českých podniků s Nanotecem pomohla říjnová mise do Santiaga de Chile organizovaná vedle agentury CzechTrade také CzechInvestem a českým ministerstvem průmyslu a obchodu.

Měděná velmoc přepnula na hi-tech

Podle generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala dokázali Chilané chytře propojit vědu a výzkum s těžbou mědi, což je klíčové odvětví chilské ekonomiky. V roce 2018 dosáhla těžba finančního objemu 300 miliard dolarů, což představuje desetinu hrubého domácího produktu. Chile je také suverénní světovou jedničkou v produkci mědi s podílem 30 procent na globálním trhu.

Právě firma Nanotec ale dokázala povýšit měděný poklad země z pouhé jednoduché těžby na úroveň hi-tech řešení. Zabývá se totiž využitím nanočástic mědi, které mají pestré uplatnění v dalších oblastech průmyslu.

„Chile je velký producent mědi, ale u klasického komoditního produktu jen soutěžíte cenou a čekáte, jestli půjde nahoru nebo dolů. Oni ale dokázali tamější produkci atomizovat na nanočástice na bázi mědi a teď ji využívají v mnoha produktech,“ shrnuje Radomil Doležal. Zároveň připomíná, že měď má některé výhody oproti nanočásticím ze stříbra. „Prodejní argument je nejenom cenový, ale například i ten, že je měď přijatelnější pro lidské tělo.“

Jen letos Nanotec investoval milion dolarů do výzkumu nanočástic nejen z mědi, ale také z lithia či zlata. Radomil Doležal nicméně na příkladu této firmy demonstruje, že inovace nejsou jen o technice. „Zaujalo mě, že jejich vývojová laboratoř vypadá skoro jak nějaká laborka na střední škole. Když vidíte inovace, tvoří většinou jen pět procent ta hmotná část, těch zbylých 95 procent tvoří spíš ten myšlenkový přínos,“ podotýká Doležal.

Česko je nano

Pro české firmy se otevírá možnost jak spolupráce s firmou Nanotec přímo v tuzemsku, tak k vývozu produkce do Chile. „Oslovili jsme všechny členy Asociace nanotechnologického průmyslu ČR,“ uvedl Jan Špunda. Asociace sdružuje více než dvě desítky firem a vědeckých pracovišť, další společnosti stojí ještě mimo tuto organizaci. Česko tak v současnosti patří v nanotechnologiích k evropským velmocem.

Některé z firem by mohly využitím nanomateriálů na bázi mědi ušetřit, protože jde o levnější variantu než u nanočástic stříbra. Podle Radomila Doležala je však zároveň nutné dbát na to, aby vlastně nevznikala konkurence tuzemským podnikům. „Producenti nanočástic z mědi, stříbra, případně zinku – ti všichni míří na stejnou cílovou skupinu. Proto musíme nakládat se spoluprací opatrně,“ podotýká Radomil Doležal.

Tomáš Stingl

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nanotechnologie

Doporučujeme