České firmy opět výrazně vystoupily na konferenci „Aktuální otázky vodovodů a kanalizací v Chorvatsku“

Česká oficiální účast na konferenci, která se uskutečnila ve dnech 23.–27. 10. 2019 v Chorvatsku ve městě Bol na ostrově Brač, se již tradičně koná s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a za účasti zástupců Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.

Konference představuje platformu pro setkávání subjektů a odborné́ veřejnosti z oblasti vodního hospodářství́ a představuje tak pro zástupce českých firem významnou obchodní příležitost. Konferenci navštívil i velvyslanec České republiky v Chorvatsku pan Vladimir Zavázal, který mimo jiné představil české firmy a vyzval k návštěvě stánku. Mezi dalšími zúčastněnými byli i obchodní rada pan Per Kašička a ředitel CzechTrade v Chorvatsku pan Alen Novosad.

„Této konference jsme se jako vystavovatel účastnili poprvé a byla to pro nás velmi příjemná zkušenost. Setkali jsme se se spoustou zajímavých lidí, domluvili následné schůzky. V návaznosti na výsledky těchto schůzek uvažujeme o účasti i v příštím ročníku,“ řekl generální ředitel firmy Prefa Brno a.s. Ing. Michal Holák.

Již tradiční vystavovatel Robert Kostolány z firmy EUTIT s.r.o. k tomu dodává: „Vystavujeme na konferenci pravidelně, protože Chorvatsko považujeme za velmi důležité teritorium. Vzniká tu celá řada nových projektů, které jsou pro nás velmi zajímavé. Potkáváme tu všechny důležité lidi a určitě počítáme s účastí i v budoucím roce.“

Ostatně jeho myšlenku potvrzuje i Stanislav Kukučka ze ŠKODA PRAHA a.s., který se výstavy účastnil poprvé: „Překvapila mě velká účast chorvatských vodohospodářů a byl jsem hrdý na českou oficiální účast, která byla velmi dobře organizovaná, výrazná a přilákala velké množství návštěvníků.“

Na letošním ročníku se v rámci expozice představili vedle SOVAKU (Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR) a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR tradičně i noví vystavovatelé, mezi které patří společnost EUTIT s.r.o., zabývající se výrobou dlaždic z taveného čediče a kanalizacemi; Hidrostal Bohemia s.r.o., specializující se na výrobu čerpadel odpadních vod a medií s obsahem pevných částic; Redrock Construction s.r.o., zabávající se vývojem, výrobou, distribucí, prodejem a poradenstvím v oblasti produktů, materiálů a technologických řešení ve stavebnictví; ASIO TECH, spol. s r.o., orientující se na čištění a úpravu odpadních vod; WOMBAT, s.r.o., specializující se na bezvýkopové rekonstrukce potrubí vody a čištění vzduchu; ŠKODA PRAHA a.s., zabývající se projektováním, engineeringem a generálními dodávkami energetických celků na klíč, včetně konzultací a exportního financování; Prefa Brno a.s., pokrývající svou produktovou nabídkou širokou oblast stavebnictví a patřící k předním výrobcům zejména betonových stavebních dílců v České republice.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu
Zdroj: EXPONEX s.r.o.

• Teritorium: Chorvatsko

Doporučujeme