Chorvatsko zavádí povinnou elektronickou fakturaci

Od 1. července 2019 ukládá Zákon o elektronické fakturaci povinnost, v rámci veřejných zakázek, všem státním institucím a firmy povinnost přijímat od dodavatelů faktury výhradně v elektronické podobě.

České obchodní společnosti, aby mohly vystavovat a doručovat e-faktury chorvatským státním institucím a společnostem, si musejí zařídit přístup k servisu státní agentury FINA e-Račun. Pro potřeby registrace a získání kvalifikovaných certifikátů pro podepisování e-faktur musí nejprve požádat chorvatskou Daňovou správu o přídělení chorvatského IČ (OIB).

Pokud české polečnosti nemají potřebu dlouhodobě vystavovat chorvatským státním odběratelům a klientům e-faktury, ale jen občas, mohou se obrátit na český přístupový bod do evropské sítě PEPPOL , který zprostředkováná vystavování a doručování e-faktur v rámci EU. Všechny chorvatské firmy a instituce, podléhající zákonu o veřejných zakázkách, jsou zveřejněny v síti PEPPOL, a kterýkoli dodavatel jim může prostřednictvím sítě PEPPOL poslat fakturu. Způsob výběru uživatele, kterému se doručuje faktura, je 9934:OIB (OIB je chorvatské IČ).

Podle legislativy elektronická faktura (nebo zkráceně jen „e-faktura“) je dokumentem v digitální podobě (elektronickým dokumentem) podle ustanovení § 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a nařízení eIDAS. Může být doručena ve strukturovaném nebo nestrukturovaném datovém formátu. Může být účetním záznamem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může sloužit i pro jiné účely (např. jako dodací list, záruční list, důkazní prostředek apod.).

E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

E-faktura je dle Usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb. elektronická faktura ve formátech, které předepisuje Evropská směrnice 2014/55/EU, a elektronická faktura ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Záhřebu nabízí českým exportérům, kteří si budou chtít zařídit přístup k servisu FINA e-Račun, poskytnutí více informací a asistenci.

Více o implementaci e-faktury v Chorvatsku a o samotné službě se dozvíte na webových stránkách.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu.

• Teritorium: Chorvatsko

Doporučujeme