Chorvatsko zavedlo nová pravidla pro dovoz i vývoz

Chorvatská vláda přijala v souvislosti s šířením viru covid-19 zásadní opatření, která mají dopad na přepravu zboží do země i jeho vývoz z Chorvatska. Mimořádná pravidla se dotknou také českých vývozců, dovozců a spedičních firem a jejich řidičů kamionů.

Ministerstvo vnitra vyzvalo všechny řidiče nákladních vozidel, kteří přijíždějí ze Slovinska, aby využili tyto hraniční přechody: Macelj, Bregana, Rupa, Pasjak a Plovanija. Je tam více hygienických inspektorů a urychlí se tím průjezd přes hranice. Aktuálně se na hranicích čeká 1–2 hodiny.

Všichni zahraniční řidiči, kteří přijíždějí do Chorvatska z nebezpečných zemí, s výjimkou řidičů tranzitní dopravy, budou v Chorvatsku umístěni do povinné karantény nebo samoizolace (což může být např. i kabina jejich kamionu) na období 14 dnů. Zahraniční řidiči jsou na hranici upozorňováni, že se mohou vrátit do země, ze které přijeli, pokud nechtějí být umístěni do karantény. Tranzit přes Chorvatsko je zatím možný. Je nicméně povolen pouze konvojích v tranzitních koridorech.

Aktuální informace lze také sledovat na webu Chorvatské hospodářské komory:

Řidiči vozidel vlastněných zahraničními společnostmi, kteří se po vykládce ihned vracejí do své země, nepodléhají zdravotním prohlídkám. Pokud se nevracejí bezprostředně, zdravotním kontrolním opatřením podléhají. Po dobu, kdy čekají na návrat do své země, budou umístěni do karantény.

Společnosti v Chorvatsku, kterým je dodáváno zboží zahraničními dodavateli (nikoliv přepravní firmy) mají povinnost:

  1. zaslat e-mail na adresu: stozercz@mup.hr oznamující příjezd zahraničních řidičů a následující informace: název společnosti, jméno a příjmení řidiče, identifikační číslo, ze které země je zboží dovezeno, hraniční přechod, který použijí, místo vykládky, místo případné karantény,
  2. oznámit konkrétní informace týkající se těchto zahraničních řidičů na e-mail stozercz@mup.hr (počet těchto řidičů, jejich identifikační údaje – jméno, příjmení, identifikační číslo, registrační číslo vozidla, místo příjezdu – župa určení), vše za účelem umístění těchto řidičů do přechodné karantény organizované okresními středisky civilní ochrany,
  3. informovat své zahraniční dodavatele o umístění těchto řidičů do karantény a sdělit jim adresu tohoto zařízení, musejí také neprodleně informovat příslušné krajské středisko Chorvatské civilní ochrany na telefonním čísle 112.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Chorvatsko
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme