Chovatelé hospodářských zvířat ve Vietnamu zakouší těžké časy

Od konce roku 2022 čelí zemědělský sektor a zejména chov hospodářských zvířat těžkostem v důsledku rostoucích nákladů (krmivo pro zvířata tvoří až 70 % vstupních nákladů) a nižších výnosů.

Řada podniků zabývající se chovem hospodářských zvířat vykázala ztrátu. V prvním čtvrtletí roku 2023 společnost Hoa Phat Agricultural Development zaznamenala meziroční pokles čistých příjmů o 2,4 %, přičemž finanční ztráta byla přes 5 mil. USD. Ztráta za celý předchozí rok 2022 byla „pouze“ 2,4 mil. USD.

Ilustrační fotografie

Letošní první čtvrtletí je pro firmu zatím nejztrátovějším čtvrtletím od zahájení činnosti v roce 2015. Hoa Phat Group působí ve čtyřech agrárních segmentech: krmivářství, chovu prasat, chovu skotu a drůbeže. Rok 2020 byl v krátké historii společnosti vrcholným obdobím, kdy společnost dosáhla čistého zisku 74 mil. USD. V roce 2021 se ve Vietnamu rozšířil covid-19 a hospodářský výsledek Hoa Phat Group poklesl na zisk 1 mil. USD po zdanění.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Společnost BAF Vietnam Agriculture potvrzuje celkový trend. Firma v prvním čtvrtletí letošního roku sice vykázala zisk po zdanění 170 tis. USD, což ale znamená 50% pokles ziskovosti a meziroční dokonce o 95 %. Společnost směřuje své investice do chovu prasat a dodává na trh 280 000 prasat ročně. Své nejhorší čtvrtletí od vstupu na burzu v roce 2021 připisuje dlouhodobému poklesu cen vepřového masa. Šéf společnosti BAF, Truong Sy Ba, řekl, že trh není ustálený a cena vepřového masa je pod očekávanou hranicí.

Další společnost z oboru živočišné výroby, Dabaco Group, vykázala za první letošní čtvrtletí rekordní ztrátu 13,9 mil. USD, ve srovnání se ztrátou 3,4 mil. USD v předchozím čtvrtletí. Společnost dodala na trh v roce 2022 celkem 1 milion prasat a do roku 2025 hodlá dodávat 2,5 milionu kusů ročně. Také gigant v oboru Masan MeatLife vykázal za rok 2022 ztrátu více než 10 mil. USD a firma od konce roku 2021 ukončila výrobu krmiv.

Podle Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova byla v roce 2022 produkce živého masa asi 7 mil. tun, z toho 474 300 tun hovězího (meziročně o 3,5 % více), 4,4 mil. tun živých prasat (meziroční nárůst o 5,9 %) a 2 mil. tun drůbežího masa (meziroční nárůst o 4,5 %). V roce 2022 se do Vietnamu dovezlo maso a masné produkty za 1,5 mld. USD, což je meziročně o 9,1 % více.

Z uvedeného plyne, že zásadním problémem je rostoucí konkurence, a to jak kvůli dovozu masa, tak díky zahraničním investicím s lepšími technologiemi a efektivnějším managementem (Cargill, CP Vietnam, Japfa Vietnam aj.).

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme