Chytrá města jsou v Kostarice zatím v plenkách

Nejvíce se do této kategorie hodí města Cartago a Belén, které vykazují největší stupeň integrace projektů týkající se chytrých měst. PROSIC dále poukázal na dalších šest slibných lokalit, nicméně i zde se spíše jedná o izolované projekty a tamějším radnicím chybí komplexnější a dlouhodobé plánování.
Dalším faktorem, proč v Kostarice zatím neexistují chytrá města, je i nedostatek odborného personálu. Dále chybí i státní instituce vydávající směrnice a pokyny radnicím a pomáhala by jejich iniciativy více rozvíjet. Taková role by měla logicky příslušet Ministerstvu pro vědu, technologii a telekomunikace MICITT, které již svůj zájem o vytvoření inteligentních měst zařadilo do Národního rozvojového plánu a jiných podnětných aktivit. Nezůstává pozadu ani tamější Ministerstvo dopravy, které již spustilo systém a s ním související aplikaci monitorující trasy autobusů a případná zpoždění.


  • Země: MX – Mexiko, CR – Kostarika
  • Datum zveřejnění: 11.07.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kostarika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme