CIIRC ČVUT a největší německý institut pro umělou inteligenci DFKI podepsaly Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění bylo podepsáno v rámci třístranné vědecké konference „Německo-polsko-česká vědecká platforma“, která se konala ve dnech 8. října a 9. října v Drážďanech.

Podepsali ho prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), a generální ředitel německého výzkumného institutu pro umělou inteligenci DFKI Prof. Antonio Krüger. Ceremonie se konala v pátek 8. října 2021 za přítomnosti prof. Wolfa-Dietera Lukase, státního tajemníka německého spolkového ministerstva školství a výzkumu (BMBF), Petra Očka, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, a prof. Wolfganga Wahlstera, hlavního výkonného poradce DFKI.

Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas (BMBF), Dr. Uwe Wieland (Volkswagen), Dr. Petr Švarc (Škoda Auto), Prof. Dr. Wolfgang Wahlster (DFKI), Prof. Dr. Vladimír Mařík (CIIRC CTU), Dr. Herbert Zeisel (BMBF) | CIIRC ČVUT

Cílem je zintenzivnit spolupráci mezi oběma partnery, která funguje již více než pět let. Na základě dlouhodobé spolupráce a intenzivního dialogu, společného evropského výzkumného projektu RICAIP a úzké spolupráce v rámci evropské iniciativy pro umělou inteligenci (artificial intelligence – AI) CLAIRE by DFKI a CIIRC ČVUT chtěly strukturovat své partnerství a dále rozšířit spolupráci v oblasti umělé inteligence a Průmyslu 4.0, zejména o průmyslovou AI.

„Česká republika i Německo mají silné, na export orientované výrobní malé a střední podniky se srovnatelnými inovačními potřebami. Společně mohou CIIRC a DFKI lépe sladit svůj výzkum v oblasti průmyslové AI s požadavky ekonomiky specifické pro danou zemi, a rozšířit tak technologický základ pro globálně konkurenceschopné výrobní zboží, služby a obchodní modely,“ řekl prof. Antonio Krüger.

„Dokument jasně definuje silné směry, kterými se bude rozvíjet vědecká spolupráce a společné projekty obou našich institucí v souladu s aktuálními potřebami průmyslu, které jsme identifikovali v interakci s klíčovými firmami v obou zemích. Deklaruje budoucí trendy ve 2. fázi výzkumu Průmyslu 4.0 a je dobrým předpokladem pro koordinovanou bilaterální spolupráci i pro společné působení v Evropském výzkumném prostoru v tomto ohledu,“ vyjádřil se prof. Vladimír Mařík.

Jeden z klíčových projektů se zaměřuje na pět hlavních trendů současné fáze Průmyslu 4.0: Zero Defect Production (Výroba založená na nulové chybovosti), Explainable AI Solutions for Collaboration in Hybrid Human-Robot Teams (Vysvětlitelná řešení založená na AI pro spolupráci v hybridních týmech člověk-robot), Integration of Machine Learning Methods Using Semantics (Integrace metod strojového učení s využitím sémantiky), 5G Communication on the Factory Floor (5G komunikace v továrně), Standardisation Production Systems Software (Standardizace softwaru pro produkční systémy).

Petr Očko ( deputy minister MPO /náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR), prof. Vladimír Mařík (scientific director CIIRC CTU/vědecký ředitel CIIRC ČVUT), prof. Wolfgang Wahlster (Chief Executive Advisor, DFKI), prof. Antonio Krüger (Director DFKI/ředitel DFKI), Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas (State Secretary in the Federal Ministry of Education and Research/státní tajemník německého spolkového ministerstva školství a výzkumu BMBF). | CIIRC ČVUT

DFKI a CIIRC již od roku 2016 úzce spolupracují při výzkumu nových příležitostí pro spolupráci člověk-robot (MRK 4.0) a v oblasti Průmyslu 4.0. Inovační laboratoř MRK 4.0, která byla v té době založena v německém Saarbbrückenu, umožňuje německým a českým vědcům spolupracovat na řešení interakce člověk-stroj. Nejde o vývoj nových typů robotů, ale výhradně o interakci v týmech člověk-robot. Použité lehké roboty pocházejí od různých výrobců a mají různé schopnosti. Počáteční vybavení inovační laboratoře a testbedu v Saarbrückenu financovalo Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) částkou 1 milion eur.

Cílem inovační laboratoře MRK 4.0 je konkrétní testování a implementace spolupráce člověk-robot pro Průmysl 4.0 v evropském kontextu a přes hranice států. MRK 4.0 se zaměřuje na kolaborativní výrobu v distribuovaných lokalitách a na proveditelnost principů distribuované výroby a vzdálené spolupráce člověk-robot.

Od roku 2019 je inovační laboratoř součástí evropského výzkumného projektu RICAIP (Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) a funguje v ní jako testbed MRK spolu s obdobnými pracovišti v Praze a Brně. Mezi cíle RICAIP patří vývoj a aplikace virtuální a rozšířené reality pro vzdálené řízení průmyslové výroby a systémy pro rychlé přizpůsobení aktuálním potřebám zákazníka a dostupným výrobním zdrojům. V rámci RICAIP spolupracují CIIRC ČVUT a DFKI s Centrem pro automatizační technologii (ZeMA) v Saarbrückenu a Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT).

Díky „německo-polsko-české vědecké platformě“ chtějí Německo, Polsko a Česká republika zintenzivnit sdružování sil ve výzkumu a inovacích s cílem posílit středoevropské inovační regiony a poskytnout nový impuls pro regionální rozvoj v celé Evropě. Na pozvání spolkové ministryně pro výzkum Anji Karliczek ve spolupráci s předsedou vlády Saska Michaelem Kretschmerem se na konferenci v Gläserne Manufaktur v Drážďanech ve dnech 8. a 9. října setkali předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble, předseda vlády Polska Mateusz Morawiecki a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Petr Očko a další přední zástupci politiky, vědy a výzkumu v hraničním trojúhelníku. Účastníci diskutovali o příležitostech a výzvách výzkumu a inovací pro udržitelný ekonomický rozvoj střední Evropy.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme