CIIRC ČVUT přivítal delegaci z Tchaj-wanu. Jednalo se o spolupráci v oblasti pokročilých výrobních technologií a umělé inteligence

V pondělí 25. října navštívili Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) zástupci firem a podnikatelských asociací z Tchaj-wanu.

Cílem jednání bylo navázat spolupráci především v oblastech umělé inteligence, elektroniky a vývoje pokročilých strojů, a to jak na úrovni vědecko-výzkumné a průmyslové kooperace, tak na úrovni spolupráce průmyslových asociací.

Ilustrační foto

Setkání na CIIRC ČVUT organizovalo Národní centrum Průmyslu 4.0, které zajistilo prohlídku Testbedu pro Průmysl 4.0 a v rámci česko-německého centra RICAIP umožnilo sdílet poznatky v oblasti digitalizace výroby, např. řešení Siemens Digital Enterprise.

„Dlouhodobou strategií CIIRCu je rozvoj mezinárodní spolupráce. Našimi partnery jsou nejen evropské asociace, výzkumné organizace či podniky, ale spolupracujeme také s organizacemi z Japonska či Koreje, kde je technický výzkum a vývoj na špičkové úrovni. Těší nás, že se podařilo navázat i na dřívější jednání právě s firmami z Tchaj-wanu, jejichž návštěva byla v minulých letech z důvodu covidové situace vynuceně zrušena,” říká Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT. 

Mezi návštěvníky delegace byl Institut pro informační průmysl, Centrum výzkumu a vývoje přesných strojů, Tchai-wanská elektrotechnická asociace TEEMA a společnosti Taiwan AI Labs, Airoha Technology Corp. a CyCraft. Kromě sdílení poznatků možností digitalizace výroby byla hlavní pozornost zaměřena na předávání zkušeností ohledně technologického transferu výzkumu do praxe a zapojení do mezinárodních projektů.

Ilustrační foto

„Tchaj-wan je pro Národní centrum Průmyslu 4.0 jednoznačnou inspirací. Více než 3,5% HDP je alokováno na vědu a výzkum, přičemž podporovány jsou zejména technické obory. Tento fakt je patrný na celém ekosystému fungování vědecko-výzkumných pracovišť. Kupříkladu tchaj-wanský institut ITRI, který zaměstnává přes více než 6000 pracovníků, vyinkuboval více než 280 společností a je velice aktivně činný v zapojování se do mezinárodních projektů. Takové příklady je třeba neustále sledovat, vzít si z nich ponaučení tam, kde to dává smysl a pokud se najde možnost pro relevantní spolupráci, využít ji,” říká Robert Keil, manažer rozvoje obchodu Národního centra Průmyslu 4.0.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Témata: Průmysl 4.0

Doporučujeme