Cíle udržitelného rozvoje pro veřejnost: publikace „Svět, který chceme – Česká stopa ve světě“

Publikace „Svět, který chceme – Česká stopa ve světě“ je zaměřena na udržitelný rozvoj, informuje o Cílech udržitelného rozvoje (známých pod anglickou zkratkou SDGs) a tzv. Agendě 2030, což je program rozvoje světa do roku 2030, na němž se shodly v roce 2015 všechny členské státy OSN. Shrnuje, jak se po pěti letech daří tento program naplňovat, a na konkrétních ekonomických, rozvojových a humanitárních příbězích ukazuje, jak k plnění Cílů přispívá Česká republika.

Mezi úspěšné příklady patří projekt české firmy DOT Glasses. Díky levným univerzálním dioptrickým brýlím zlepšuje zrak tisíců nejchudších lidí v Indii, Bangladéši, Etiopii a Keni. Plní tím cíl 3 – Zdraví a kvalitní život. Zároveň prošlapává cestu pro další české firmy, neboť vyvinula unikátní logistický model, díky němuž lze proniknout i do nejodlehlejších částí světa.

Dále pak česko-libanonská mobilní klinika, která vznikla jako tzv. malý lokální projekt Velvyslanectví České republiky v Libanonu, brázdí libanonský venkov a testuje na covid-19. Informace o pohybu kliniky se pravidelně objevují v libanonských médiích. Mobilní klinika tak nejen pomáhá bojovat s pandemií, ale také upevňuje vynikající pověst českého zdravotnictví v regionu.

Česká republika je v udržitelném rozvoji premiantem. Celosvětový žebříček pokroku v naplňování Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDG Index, který hodnotil 166 zemí světa, nám v roce 2020 přisoudil 8. místo. Díky tomuto vynikajícímu hodnocení jsme v otázkách udržitelného rozvoje vyhledávaným a důvěryhodným partnerem.

Publikaci Svět, který chceme – Česká stopa ve světě vydává Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Charitou České republiky, Informačním centrem OSN v Praze, Asociací společenské odpovědnosti a Českou rozvojovou agenturou.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme