Cílené financování umožní větší využití nových technologií na vysokých školách

Evropa stále zaostává za USA, pokud jde o využívání nových technologií na univerzitách a vysokých školách. Evropská komise chce dosáhnout toho, aby bylo digitální vzdělávání v Evropě uznáváno, akreditováno a byla zajištěna jeho kvalita.

Skupina EU na vysoké úrovni pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání vydala zprávu o nových způsobech učení a výuky na univerzitách. Skupina, jíž předsedá bývalá irská prezidentka Mary McAleeseová, zformulovala patnáct doporučení, v nichž upozorňuje na potřebu cílenějšího poskytování finančních prostředků, aby se podpořil rozvoj a využívání flexibilnějších digitálních učebních a výukových metod na vysokých školách.

Nový Erasmus odstartoval

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou uvítala dnešní zprávu těmito slovy: „Evropa se musí vypořádat s větším počtem studentů a s jejich větší různorodostí a musí zlepšit kvalitu učení a výuky. Pro řešení těchto potřeb navrhla skupina Mary McAleeseové realistické a praktické kroky, které mohou EU a orgány členských států podniknout na podporu většího využívání nových technologií při učení a výuce. Obzvláště mě těší, že k realizaci doporučení vydaných skupinou přispěje nový program Erasmus+, zahájený letos v lednu.“

Mary McAleeseová, která představila závěry zprávy na dnešním setkání s komisařkou Vassiliou, dodala: „Byla jsem mile překvapena vynikajícími příklady osvědčených postupů, s nimiž jsme se při naší práci setkali. Tyto příklady ukázaly, že pokud chceme co nejlépe využít potenciálu těchto nových způsobů učení a výuky, je důležité mít nejen zapálené pracovníky v institucích vysokoškolského vzdělávání, ale i angažované a vizionářské vlády, které je podporují. Ačkoli v Evropě začíná docházet k jistému pokroku, stále zaostáváme za USA, pokud jde o využívání nových technologií na univerzitách a vysokých školách. Měli bychom se opřít o naše silné stránky, jako je například rozšířené používání kreditů ECTS, a dosáhnout tak toho, aby bylo digitální vzdělávání v Evropě uznáváno, akreditováno a byla zajištěna jeho kvalita.“

Vzdělávací zdroje z celého světa jsou čím dál dostupnější a interaktivnější a přesahují rámec pouhé přednášky on-line. Digitální učení a výuka mohou být lépe uzpůsobeny potřebám jednotlivých studentů a pokroky v analýze učení umožňují vyučujícím poskytovat studentům rychlejší zpětnou vazbu k jejich výsledkům a zjistit, v jakých oblastech je zapotřebí větší podpora.

Výukové metody na digitálním základě

Výukové metody na digitálním základě začínají být začleňovány do výuky přímo na univerzitách i on-line, neboť mnohé evropské vysokoškolské instituce využívají nových příležitostí, jež přinášejí technologie. Často se však tyto změny uskutečňují jen díky několika nadšeným zaměstnancům a chybí ucelená strategie na úrovni institucí nebo v jednotlivých zemích.

Na základě důkladné analýzy stávající situace a osvědčených postupů v EU i v jiných částech světa stanovila skupina na vysoké úrovni způsoby, jak podpořit zavádění nových metod vzdělávání založených na technologiích. Ačkoli skupina uznává, že hlavními aktéry změn jsou samotné instituce vysokoškolského vzdělávání, poukazuje též na odpovědnost veřejných orgánů za vytvoření takového prostředí, které je změnám nakloněno.

Skupina na vysoké úrovni zahájila svou činnost v roce 2012 a jejím úkolem je řešit nejnaléhavější problémy vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Během prvního roku svého působení skupina vypracovala doporučení pro instituce vysokoškolského vzdělávání, členské státy a Evropskou komisi zaměřená na zlepšení kvality výuky a učení na evropských vysokých školách.

Doporučujeme