Čína chce být výrobní supervelmocí. Je to šance i pro Čechy

Čína dováží stále více kvalitního zboží. To mimo jiné znamená, že nechce nadále být největším světovým supermarketem. Navíc plánuje sama v budoucnu kvalitu vyrábět a technologicky se svou produkcí přiblížit nejvyspělejším zemím.

I proto se nejlidnatější stát světa od května loňského roku řídí plánem „Made in China 2025“, jehož cílem je do deseti let učinit ze země moderní výrobní supervelmoc.

Do roku 2020 chce země draka dosáhnout čtyřicetiprocentní a do roku 2025 sedmdesátiprocentní soběstačnosti ve výrobě základních součástek a materiálů v následujících odvětvích: letectví, komunikace, výroba a distribuce elektřiny, strojírenství, doprava a elektrické spotřebiče. Do té doby zde ale bude zvýšená poptávka po souvisejících technologiích, kterými země zatím nedisponuje. Ty jí může nabídnout vyspělý svět. 

Nejlidnatější země světa vloni v létě procitla z růžového ekonomického snu. Zpomalil se její růst, propadly se ceny akcií i tamní měna. Přesto Čína stále bohatne a má v plánu do deseti let výrazně zmodernizovat a zkvalitnit svoji výrobu. Vývoj čínského průmyslu má být tažen inovacemi a moderními technologiemi s důrazem na životní prostředí.Prioritní sektory

 • IT
 • Robotika, pokročilé CNC obráběcí stroje
 • Letectví a kosmonautika
 • Strojírenství pro námořní aktivity, high-tech lodě
 • Železniční zařízení
 • Technologie pro úsporu energie a vozidla na nový/čistý pohon
 • Energetická zařízení
 • Nové materiály
 • Biomedicína a zdravotnické prostředky
 • Zemědělské stroje


Šance pro české firmy

Nabídnout kvalitu za přijatelnou cenu je, a zejména v budoucnu bude, alfou a omegou úspěšného vstupu na nejlidnatější trh světa.

Prosadit se na největším světovém trhu, který je prioritou pro řadu ekonomicky silnějších hráčů, není pro tuzemské podniky jednoduchý úkol. Vzájemný obchod v posledních letech nicméně stabilně roste. Český vývoz do Čínské lidové republiky v prvním čtvrtletí roku 2015 dosáhl hodnoty 430,5 milionu eur, což je v meziročním srovnání nárůst o více než 20 procent.

„Není pochyb o tom, že čínský trh je trhem náročným na čas i na finanční prostředky, panuje na něm silná konkurence a je samozřejmě velmi specifický, nejen z pohledu jazykových, ale i kulturních odlišností,“ upozorňuje vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu Klára Jurčová.

Specifická obchodní kultura

Čína je zemí s dlouhou historií, která má zažitou specifickou obchodní kulturu a společenskou etiketu (takzvanou guanxi). Její pochopení je pro podnikatele důležité, aby se vyhnuli nedorozuměním a komplikacím, jež mohou vést k narušení obchodních vztahů. Čínští obchodníci například nikdy neřeknou jasné ne a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, aby neztratili tvář.
Obchody v Číně vyrůstají především ze vztahů, nikoli ze smluv. Čínský partner ve vás musí mít absolutní důvěru bez ohledu na to, nakolik se mu líbí váš produkt. Pokud během jednání uděláte chybu a někoho – byť neúmyslně – urazíte či svým neosobním přístupem odradíte, můžete o slibný obchod přijít.
Do úspěchu v Číně je zapotřebí investovat čas a trpělivost. Zájemci o obchod musejí absolvovat mnoho neformálních setkání, návštěv a večeří.


Pro české vývozce je nejperspektivnější oblast služeb, zdravotnictví, letectví, IT, energetiky, environmentálních technologií a bio a nanotechnologií. V těchto odvětvích nabízejí české firmy kvalitu, kterou asijští partneři ocení.

Dále můžeme zmínit potravinářský průmysl, potravinářské a zemědělské technologie a tradiční výrobky jako sklo včetně designového. Stálicí je pak high-tech strojírenství a dopravní prostředky. Potenciál mají i nejmodernější důlní technologie.

Čeští vývozci mohou při svém průniku na nějvětší světový trh využít služeb státní agentury pro podporu exportu CzechTrade.

V Čínské lidové republice fungují v současnosti tři zahraniční kanceláře agentury CzechTrade, a to v Pekingu, Šanghaji a Čcheng-tu (Chengdu). Letos je v plánu otevření čtvrtého zastoupení v jihočínském Kuang-čou (Guangzhou), rovněž známém jako Kanton.

„Firmy, které se chtějí v Číně prosadit, by neměly ponechat nic náhodě a měly by využít služeb, které jim nabízejí zahraniční pracovníci agentury CzechTrade. Tito lidé působí v teritoriu dlouhodobě, jsou připraveni asistovat českým firmám při jejich obchodních aktivitách, a napomáhat tak rozvoji vzájemného obchodu,“ říká vedoucí zahraniční kanceláře v Šanghaji Michal Holas.

Webová prezentace jednotlivých zahraničních kanceláří CzechTrade v Číně včetně kontaktů

Podmínky pro investory

Pokud jde o investice, legislativa pro zahraniční investory je zatím poněkud nepřehledná, čínské úřady mají ovšem v posledních letech zájem na jejím zjednodušení.

„To lze jednoznačně přivítat. Z pohledu českých a evropských investorů bude důležité dojednání bilaterální investiční dohody na úrovni Evropské unie a ČLR, která dá obchodním vztahům mezi Evropou a Čínou nový rámec,“ říká Klára Jurčová.

Ve státem dosud výrazně regulovaném hospodářství má hrát v budoucnu soukromý sektor stále větší roli. Česká diplomatka doufá, že se budou nová, vstřícnější pravidla vztahovat i na zahraniční investory: „Tedy že i oni budou mít rovný přístup k zakázkám včetně státních a veřejných tendrů.“

Čína je obrovskou zemí s mnoha rozdílně vyspělými regiony, které mají svá specifika. V každém z nich je také poptávka po jiném zboží či technologiích, mnoho oblastí je ale prioritních pro celou ČLR.

Nejvýznamnější příležitosti pro české firmy v Číně

 • Spotřební zboží: sklo (osvětlení, dekorační, nápojové), sportovní výrobky, výrobky pro děti a matku, kosmetika, luxusní produkty
 • Potraviny a nápoje: organické potraviny, pivo, víno, minerální vody, lihoviny, mléčné produkty, cereálie, vitamíny, cukrovinky, dětská výživa, doplňky stravy
 • Zdravotnické zařízení, farmaceutika
 • Strojírenství – obráběcí stroje, měřící a testovací přípravky, dopravní prostředky
 • Environmentální technologie – technologie na čištění vody, vzduchu, půdy, recyklace, třídění odpadů
 • Letecký průmysl – malá letadla, motory, záchranné systémy, avionika, vybavení letišť, výcvik pilotů, design letadel, apod.
 • ICT/elektronika – výstavba tzv. smart cities, trh s mobilním softwarem, Internet of Things (spotřební výrobky propojené online), big data (skladování velkých dat), cloud technologie, zařízení pro polovodiče, fotovoltaiku
 • Služby – výzkum a vývoj, design, vývoj her, IT, finance, architektura, cestovní ruch, logistika
 • Hudební nástroje – klavíry, strunné a dechové nástroje
 • Nanotechnologie + biotechnologie


Jakub Procházka

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme