Čína chce více investovat do nigerijské infrastruktury

Čína se chce více angažovat v Nigérii.

Viceprezidentka Hebeiské federace průmyslu a obchodu v Číně Guo Cui Duo přislíbila Nigérii partnerství prostřednictvím investic do infrastruktury s cílem prohloubit vztahy mezi oběma zeměmi. Paní Duo ocenilo vzájemné vztahy mezi Nigérií a Čínou a zároveň označilo Nigérii za strategického partnera pokud jde o obchod a investice. Obě země již mají značný počet dohod o obchodní, hospodářské a technologické spolupráci a vytvořily společný status pro obchodní a kulturní výměnu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu.

• Teritorium: Čína | Nigérie

Doporučujeme