Čína hodlá udržet stabilní ceny potravin

Ačkoli v Číně v nedávné době došlo vlivem nepříznivých klimatických jevů k několikanásobnému zvýšení cen zeleniny, čínské úřady prohlásily, že jsou schopny udržet ceny potravin a zboží denní potřeby v rozumných mezích.

Ceny zeleniny začaly dle novin China Daily opět klesat, k čemuž přispělo i zlepšení počasí v hlavních produkčních oblastech. Čínské ministerstvo zemědělství také obyvatelstvo ubezpečilo, že zásoby zeleniny jsou dostatečné a pokryly by spotřebu 1,5 kg zeleniny na osobu denně.

Ilustrační foto

Stoupat naopak začaly ceny vepřového masa, které se kvůli přetlaku na straně nabídky držely na příliš nízké úrovni, kvůli čemuž mnozí chovatelé zaznamenali ztráty. Noviny Global Times uvádí, že se za posledních pět týdnů cena vepřového kumulativně zvedla o 34,9 %. Jeho cena je však stále o 39 % nižší než během stejného období loňského roku. Důvodem je i rostoucí poptávka ze strany čínských spotřebitelů, kteří se připravují na chladné zimní měsíce.

Ačkoli se Čína také potýká s energetickou krizí a růstem cen materiálů, místní úřady tvrdí, že zemi nečeká inflace, kterou je možné pozorovat u jiných velkých ekonomik.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme