Čína omezí vývoz kukuřičného škrobu

Významná čínská poradenská společnost Beijing Orient Agribusiness Consultant uvedla, že čínská vláda instruovala místní firmy, aby omezily vývoz kukuřičného škrobu.

Dle údajů World Bank představuje Čína pátého největšího vývozce této komodity, v roce 2021 jí vyvezla přes 147 tisíc tun. Tento krok signalizuje, že se Čína obává možného nedostatku.

Ilustrační fotografie

Čína se v roce 2021 stala největším světovým importérem kukuřice, kterou dováží zejména ze Spojených států a Ukrajiny. Zatímco Spojené státy očekávají slabší úrodu, na ukrajinskou produkci dopadá současný vojenský konflikt.

Nepříznivé počasí si však může vybrat daň i na čínské domácí produkci, ačkoli místní média jsou vůči podzimní sklizni silně optimistická. Ze zprávy USDA k situaci s obilovinami v Číně však lze vyčíst, že v marketingovém roce 2022/2023 očekávají pokles čínské produkce kukuřice o 2,5 % oproti předchozímu marketingovému roku, celková výše produkce je odhadována na 270 milionů tun.

Důvodem poklesu je snížení oseté plochy, protože mnozí zemědělci přešli na pěstování sóji kvůli vyšší míře státních dotací, ale i nižší výnosy způsobené nadměrnými dešti v oblasti severovýchodní Číny. Vlivem těchto dešťů se očekává ztráta 4 milionů tun kukuřice, která je však částečně vyvážená dobrou úrodou v oblasti Velké čínské nížiny, kde se oproti dřívějším odhadům očekává nárůst o 1,5 milionu tun.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme