Čína: Spotřebitelé se poučili z afér kolem prodeje nebezpečných potravin

V zábavním průmyslu, vzdělávání či zdravotnictví došlo kvůli vypuknutí epidemie covid-19 k významnému nárůstu uživatelů, kteří byli nuceni pracovat z domova. Krize tak zrychlila používání nových technologií. Tato doba též formuje podnikání soukromého sektoru. Mnoho podniků je poháněno nejen zisky, ale také snahou nabídnout sociálně prospěšné projekty.

Čínští spotřebitelé se naučili dbát o zdraví a bezpečnost produktů a měli k tomu dobrý důvod. Od problémů s dětským mlékem přes recyklaci prošlých výrobků a falšování kuchyňských olejů až po falešná léčiva prodávaná online. Díky práci médií stačí málo, aby byli uživatelé nedůvěřiví k výrobkům neznámého původu.

Společnosti se zaměřily na to, aby jejich značka správně komunikovala atributy potřebné v dnešním světě. Jde hlavně o upevnění důvěry z hlediska zdraví, hygieny a celkové bezpečnosti. Kupříkladu u jídla či léků se dá očekávat, že touha po vědění odkud produkty pocházejí a jak je s nimi v rámci dodavatelského řetězce zacházeno, bude nabývat na důležitosti.

Změny přinesly příležitost v různých odvětvích. Klíčovými se stávají smart cities nové generace, které kromě klasických městských funkcí budou systematicky posilovat veřejnou správu integrací dodavatelských řetězců, řízením dopravy, varováním v nouzových situacích nebo před katastrofami. Big data budou více využívána pro veřejné blaho, zejména pro sledování, analýzu a podporu včasného veřejného rozhodování.

Dochází ke vzniku nových obchodních modelů, spousta podniků se začíná přesouvat do online prostoru. Hodnotový řetězec zdravotní péče bude rozšířen tak, aby zahrnoval včasné odhalení a prevenci. Budoucí aplikační scénáře budou zahrnovat více účastníků a budou propagovat komplexní ekosystém pro programy veřejného zdraví. 

pcruciatti / Shutterstock.com

V oblasti sociálních médií už nepůjde jen o kanály mezi jednotlivci a firmami, ale také mezi veřejností a vládou. Začátkem února začali místní úředníci spolupracovat s mobilní platební službou Alipay a sociální sítí WeChat na vytvoření nového druhu virtuálního pasu, takzvaných barevných kódů. Mobilní aplikace obecně tvrdí, že je schopna vyhodnotit riziko, které daný uživatel pro veřejné zdraví představuje, a to z dat o zdravotním stavu v konkrétních situacích, který každý uživatel sám hlásí.

Poté je uživatelům přidělen odpovídající QR kód a barva. Zelená znamená, že je vše v pořádku, žlutá barva signalizuje sedmidenní nebo kratší karanténu, červená značí čtrnáctidenní karanténu. Využití zdravotních kódů během období prevence a kontroly epidemie pomáhá oddělit životní prostor nakažených a zdravých lidí. Jedná se o způsob chytré karantény, který pomáhá zrychlit znovunastartování ekonomiky. 

Ač je Čína komplikovaný a v určitém ohledu soběstačný trh, pořád se nacházejí možnosti pro české společnosti, kde se na trhu prosadit. Každá krize vytváří nové příležitosti. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Michal Dúbrava, CzechTrade Chengdu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Čína
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme