Čína v boji proti nadměrným obalovým materiálům

Nadužívání obalových materiálů vyhodnotila čínská vláda jako problém, který je nutné efektivně vyřešit, aby bylo dosaženo cílů zelené transformace.

První kroky byly podniknuty již v roce 2021, tenkrát se však týkal pouze produktů, u kterých byl tento problém nejprominentnější.

Ilustrační fotografie

Jednalo se o speciální potraviny související s tradičními čínskými svátky, jako jsou například měsíční koláčky či rýžové knedlíčky cung-c‘. Kvůli významu svátků, ke kterým se pojí, se často prodávají v luxusních dárkových baleních, přičemž v jejich vnitřku lze nalézt další obalové vrstvy, přihrádky a samostatně balený bývá i každý kus potraviny.

Nyní se pozornost přesunula i k dalším kategoriím potravin a také kosmetice. Z potravin se budou přísnější pravidla pro množství obalových materiálů týkat zejména čerstvého ovoce a zeleniny, funkčních potravin, ale i produktů prodávaných prostřednictvím e-commerce a rozvážených jídel.

Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

K řešení problematiky obalových materiálů bude věnována větší podpora rozvoji recyklace a relevantní infrastruktury, klíčové budou i nové technologie a postupy umožňující efektivnější využívání zdrojů. Ve výsledku by mělo dojít k úspoře ve fázích výroby, prodeje i distribuce.

V současné fázi čínská Státní rada zaúkolovala ministerstvo průmyslu a informačních technologií, ministerstvo zemědělství a záležitostí venkova, ministerstvo obchodu, Státní správu pro regulaci trhu, Národní rozvojovou a reformní komisi a Státní poštovní úřad, aby společně připravily plán implementace s přihlédnutím k jejich odpovídajícím kompetencím.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme