Čína – změny v odpočtech DPH

Od 1. dubna 2019 do 31. prosince 2021 mají plátci DPH v poštovních, telekomunikačních, moderních a „životních“ službách nárok na 10% dodatečný odpočet DPH založený na odpočitatelné DPH na vstupu v běžném období. Týká se následujících služeb:


  • Země: CN – Čína
  • Datum zveřejnění: 06.11.2019

  • Poštovní služby: doručování pošty, zasílání poštovních zásilek, důvěrná komunikace, vydávání razítek a distribuce novin;
  • Telekomunikační služby: služby hlasového volání, SMS, MMS nebo jiné služby vyžadující přenos, příjem nebo aplikaci elektronických dat a informací pomocí zdrojů pevné sítě;
  • Moderní služby: výzkum a vývoj, služby informačních technologií, kulturní a kreativní služby, certifikační a poradenské služby, služby podpory podnikání a rozhlasové, filmové a televizní služby.
  • Služby pro rozvoj životní úrovně (od 1. 10. 2019 se odpočet zvýšil na 15 %): kulturní a sportovní služby, logistické a doplňkové služby, certifikace, konzultace a služby na podporu podnikání, vzdělávání a zdravotnictví a cestovní a zábavní služby.

Zdroj: Ministerstvo financí ČLR, Státní daňový úřad, China Briefing
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme