Čína zmírnila kontroly na covid-19 u importovaného zboží

Státní zdravotnická komise Číny zveřejnila oznámení o zmírnění režimu pro kontroly zboží na covid-19.

Od června 2020, kdy byly za původce nového ohniska nákazy na pekingském tržišti Xinfadi označeny importované ryby, začala Čína na koronavirus testovat importované zásilky potravin v rámci chladicího řetězce, a následně i další typy potravin. To se má nyní aspoň částečně změnit.

Ilustrační fotografie

Zásilky potravin mimo chladicí řetězec (přepravní teplota nad 10°C) budou rozdělovány do dvou kategorií – nízkého a vysokého rizika. Za nízkorizikové budou považovány zásilky splňující aspoň jednu z následujících podmínek:

  • zboží pochází ze země s nízkým stupněm rizika výskytu covid-19;
  • jedná se o volně ložené zboží;
  • dopravní prostředek nesoucí daný náklad dorazil do Číny více než 24 hodin od začátku cesty;
  • zboží při nakládce a vykládce nepřišlo do kontaktu s personálem;
  • u zboží byla provedena preventivní dezinfekce.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Zásilky, které nesplňují žádnou z výše uvedených podmínek, nebo u něj nebude možné určit stupeň rizika, bude považováno za vysoce rizikové. V případě nízkorizikových zásilek mimo chladicí řetězec má být z pozice místních vlád upuštěno od testování na výskyt koronaviru. Není však zřejmé, jestli budou zásilky nadále testovány na celnicích.

Místní vlády také nemohou v případě zboží mimo chladicí řetězec svévolně zavádět kontrolní opatření nad rámec existujících předpisů. V případě pozitivního testu na covid-19 u zboží v rámci chladicího řetězce by už firmám nemělo hrozit pozastavení vývozů do Číny.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme