Čína zveřejnila plán rozvoje zemědělství v roce 2023

Dne 13. února 2023 zveřejnil Ústřední výbor Komunistické strany Číny společně se Státní radou ČLR tzv. Dokument č. 1, který každoročně shrnuje priority pro oblast zemědělství a rozvoje rurálních oblastí v nadcházejícím roce.

Letošní verze opět klade důraz na zvyšování úrovně potravinového zabezpečení zejména prostřednictvím vyšších průměrných výnosů. Roční produkce obilí má dosáhnout aspoň 650 milionů metrických tun a plocha osetá obilovinami se má stabilizovat na 118 milionech hektarů.

Ilustrační fotografie

Dle dokumentu mají být zvýšeny kapacity zařízení sloužících ke skladování obilných rezerv, které jednak slouží jako záruka obilného zabezpečení v dobách nouze, ale jejich rozpouštěním vláda také reguluje ceny na místním trhu. V textu se objevuje i zmínka o plánované legislativě zaměřené na potravinové zabezpečení.

Změny se mají dotknout i finančních pobídek pěstitelům. Má dojít ke zvýšení minimální výkupní ceny pšenice, navýšení finančních prostředků poskytovaných hlavním produkčním oblastem a zlepšení relevantních pojistných schémat v zemědělství.

Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska slaví 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Podle dokumentu dojde ke spuštění blíže nespecifikovaného programu na zvýšení výnosů kukuřice, který se dle zdrojů amerického ministerstva zemědělství bude zakládat na genetickém inženýrství. Geneticky modifikované potraviny zatím nejsou v Číně schválené ke komerčnímu využití, ale počítá se s rozšířením pilotních zón pro pěstování geneticky modifikované kukuřice a sóji.

V oblasti výzkumu se bude Čína mimo jiné soustředit na šlechtění nových odrůd sóji s vyšším výnosem a obsahem oleje, rychle zrající řepku a na soli odolné plodiny. To si vyžádá vyšší výdaje na zemědělský výzkum a více personálu v odvětví.

Velkou roli sehraje i výzkum a vývoj zemědělské techniky. Bude zapotřebí vyvinout velkou techniku zapadající do konceptu inteligentního zemědělství, ale i techniku menší, schopnou pracovat v kopcovitém a dalším složitém terénu. Propojení zemědělské techniky s čínským satelitním navigačním systémem Beidou zajistí lepší monitoring a vyšší preciznost polních prací.

Dokument naráží i na nutnost diverzifikovat potravinové systémy. Pozornost by v tomto ohledu měla být věnována například rozvoji odvětví souvisejících s využitím řas a hub v potravinářství. Do hloubky se má implementovat strategie diverzifikace importů zemědělských produktů, která má teoreticky zmírnit čínskou závislost na hrstce významných zahraničních producentů.

Významná část dokumentu je věnována otázkám rozvoje a správy rurálních oblastí, které z hlediska příjmů obyvatelstva, kvality veřejných služeb a života, silně zaostávají za oblastmi urbánními. Začátkem roku 2021 Čína vyhlásila vítězství v boji proti absolutní chudobě, jejíž těžiště leželo právě v rurálních oblastech. Není tedy překvapivé, že jedním z hlavních cílů pro letošní rok je dále konsolidovat úspěchy dosažené na této frontě.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme