Čínská poptávka po zahraničních hudebních nástrojích nadále roste

Znovuotevření Číny znamená silný impuls pro oživení domácí poptávky, která je pro současné čínské vedení jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů.

Během nejisté doby boje proti pandemii covidu-19 se již tak vysoká míra úspor čínských domácností ještě zvýšila. S rokem 2023 však nastal nový začátek a obyvatelé si po třech letech „utahování opasků“ hodlají užívat života. Ač je obnova čínské ekonomiky zatím poměrně pomalá, očekává se její postupný návrat ke stabilnímu růstu.

Ilustrační fotografie

Obyvatelé Číny tradičně tráví velké procento času v práci, zejména ve velkoměstech pak navíc ještě dojížděním do/z práce. Při trávení volného času proto kladou důraz na to, aby byl využit kvalitně. Mezi kvalitní trávení volného času bezesporu patří i hra na hudební nástroje. V čínských parcích může člověk vidět seniory hrát na tradiční čínské dechové nástroje, děti pak často tráví volný čas učením se hře na západní hudební nástroje. S rostoucí čínskou bohatou třídou, která je momentálně největší na světě, roste i zájem o vysoce kvalitní hudební nástroje, jakými jsou například klavíry.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Peking je momentálně městem s největším počtem miliardářů na světě, další čínská města pak patří do první desítky tohoto žebříčku. To se odráží i v prodejích právě již zmíněných klavírů a pian. Data ukazují, že jen za rok 2021 bylo v Číně vyrobeno 412 tisíc tohoto druhu hudebního nástroje (meziroční nárůst o 3,93 %), zatímco poptávka na zdejším trhu byla celkem po 500 tisíci kusech (meziroční nárůst o 4,7 %).

V roce 2021 bylo importováno téměř 90 tisíc klavírů a pian. Klavíry a piana zahraničních značek bývají většinou nepoměrně dražší, než ty čínské provenience. Bohatá čínská klientela však zpravidla upřednostní klavír či piano zahraniční, neboť to lépe podtrhuje její společenský status.

Nejinak je tomu i u ostatních hudebních nástrojů, které nejsou tradičně čínské. Čínská vláda dává důraz na zvýšení kvality výuky a hra na hudební nástroje je jednou z jejich součástí. S tím začínají vyrůstat generace mladých šikovných studentů, jejichž bohatí rodiče jsou ochotni velkoryse dotovat jejich rozvoj.

Čína byla nedávno vyhodnocena jako druhá nejdražší země na výchovu dítěte na světě, do tohoto umístění se pak promítá mimo jiné i nákup drahého hudebního vybavení. Tento trend je tak bezpochyby zajímavý nejen pro české výrobce klavírů, kteří mají v Číně tradičně dobré jméno, ale i dalších, například strunných, žesťových či bicích hudebních nástrojů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pekingu (Čína). Autor: Adam Kupka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme