Čínská provincie Če-ťiang se má stát „demonstrační zónou“

Nejvyšší vedení Číny představilo plán vytvořit do roku 2025 z provincie Če-ťiang „demonstrační zónu pro dosažení společné prosperity“.

Plán navrhuje řadu cílů týkajících se příjmů, zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání a veřejného zdraví v provincii. Ústřední myšlenkou je snížení regionálních rozdílů, disparit mezi městem a venkovem a příjmové nerovnosti a především zformování „sociální struktury ve tvaru olivy“. Ta se vyznačuje velkou střední střídou a málo početnou vyšší a nižší třídou.

Dosažení sociální struktury ve tvaru olivy je dlouhodobým cílem čínské vlády i z důvodů posílení vnitřní stability. Početná střední střída naznačuje, že dochází k rozumnějšímu rozdělování zdrojů a z pohledu Pekingu zároveň funguje jako „nárazník“ mezi elitou a nižší třídou a snižuje tedy riziko třídního konfliktu.

Do roku 2025 by mělo být dosaženo následujících cílů:

 • Zvýšit průměrný roční disponibilní důchod obyvatel provincie na 75 000 CNY (cca 248 000Kč).
 • Zvýšit podíl kompenzace za práci na více než 50 % HDP.
 • Snížit rozdíl mezi příjmy obyvatel měst a na venkově na méně než 1,9:1.

Plán by měl současně přispět ke „kvalitnímu ekonomickému rozvoji“, konkrétně v těchto aspektech:

 • Zvýšit spotřebu domácnosti, zvýšit kvalitu spotřeby
  Posílit budování infrastruktury pro obchod a spotřebu na venkově s cílem etablovat Če-ťiang jako mezinárodní spotřební centrum. Usilovat o zřízení duty free obchodů. Podpořit domácí spotřebu zboží původně produkovaného pro export.
 • Vytvořit z provincie Če-ťiang důležitý hub iniciativy „Belt and Road“
  Urychlit výstavbu přístavu Ning-po Čou-šan jako jednoho z nejvyspělejších přístavů na světě; vytvořit mezinárodní letecký uzel s průchodností 100 milionů osob a posílit konkurenceschopnost vlakové dopravy mezi Čínou a Evropou (linka Yiwu-Madrid).
 • Posílit výstavbu demonstračních zón pro spolupráci mezi Čínou a státy střední a východní Evropy a zvýšit úroveň China-CEEC expo
  Dosáhnout pozice Če-ťiangu jako cílové destinace pro vysoce kvalitní zahraniční kapitál a zahraniční investice. Efektivně usilovat o vývoj Electronic World Trade Platform (eWTP), vytvořit demonstrační zónu pro inovace na podporu dovozu a klíčovou dovozní platformu, implementovat pilotní programy QFLP (Qualified Foreign Limited Partnership).

Důraz je kladen také na vzdělanost obyvatel, která je jedním z hlavních indikátorů rozvoje. Vzdělanost v provincii Če-ťiang by měla v celosvětovém srovnání dosáhnout vyšší úrovně. Děti by měly v průměru získat vzdělání v délce 15,5 let a míra zápisu do vyššího vzdělávání by měla dosáhnout více než 70 %.

Provincie Če-ťiang je již nyní jednou z nejrozvinutějších provincií Číny. HDP na obyvatele provincie překročilo 100 000 CNY (cca 330 000 Kč), přičemž poměr příjmů mezi obyvateli měst a venkova je 1.96:1, nejnižší ze všech provincií. Provincie se současně vyznačuje vysokou mírou urbanizace, která by v roce 2025 měla dosáhnout 75 %.

Pro zahraniční firmy zároveň Če-ťiang nabízí velký trh s relativně velkou kupní silou. S více než 50 miliony obyvatel se jedná o 11. nejlidnatější provincii v Číně, přičemž průměrný roční disponibilní důchod obyvatel provincie je dlouhodobě nejvyšší ze všech čínských provincií.

V roce 2020 činil 52 397 CNY (cca 173 000 Kč). Pro srovnání průměrný disponibilní důchod ve městě Šanghaj (nejvyšší v Číně) byl v roce 2020 72 232 CNY (cca 238 000 Kč). Šanghaj je nicméně zároveň z hlediska nákladů pro život nejen nejdražším městem v Číně, ale také jedním z nejdražších na světě.

Při zvážení současné ekonomické situace provincie Če-ťiang a plánu budoucího rozvoje, v jehož centru je posílení kupní síly a spotřeby, by české firmy rozhodně neměly Če-ťiang opomíjet při plánování svých obchodních aktivit a při propagaci svých výrobků na čínském trhu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína). Autor: Lukáš Svatek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme