Čínská provincie Kuej-čou atraktivním centrem pro big data a české firmy

Od roku 2015 se provincie Kuej-čou stala díky výstavě Big Data také centrem pro big data v Číně. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí v provincii a v roce 2019 se jí účastnily také české firmy.

Pandemie se však na rozvoji dalšího podnikání v provincii negativně podepsala. Podaří se obchod znovu nastartovat? 

Provincie Kuej-čou, spadající do konzulárního obvodu GK Čcheng-tu, je ve srovnání s provincií Sečuán a municipalitou Čchung-čching ekonomickou „Popelkou“. HDP Sečuánu za rok 2020 činilo 4859,88 mil. RMB, zatímco HDP Kuej-čou dosáhlo 1782,66 mil. RMB. Na druhou stranu se však jednalo o druhý nejvyšší meziroční růst HDP v Číně za r. 2020.

Kuej-čou je tak Popelkou pouze zdánlivou, neboť ekonomický vývoj provincie má svou velkou dynamiku a v uplynulých deseti letech zaznamenal provincie velký rozmach. HDP vzrostlo o 317,45 % mezi lety 2011 (561, 56 mil. RMB) a 2020 (1782,66 mil. RMB) a domácí spotřeba dokonce o 412,34 % (189,99 mil. RMB v r. 2011 a 783,41 mil. RMB v r. 2020).

Zajímavým ukazatelem změn v provincii v uplynulém desetiletí je proměna poměru obyvatelstva sídlícího na venkově a ve městech. V r. 2011 žilo ve městech 12,13 mil. obyvatel z celkových 34,69 mil. (34,97 %), zatímco v r. 2020 to bylo již 17,76 mil. z celkových 36,23 mil. obyvatel (49,02%). Tento ukazatel názorně ilustruje jednak aktuální demografické trendy v provincii, jednak i tempo městské výstavby a tedy i prosperitu stavebního průmyslu. 

Od roku 2015 se provincie stala díky výstavě Big Data také centrem pro big data v Číně. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí v provincii Kuej-čou. Výstava je zaměřená na zpracování velkých objemů dat a jejich využití v praxi (sítě, kybernetická bezpečnost, správa velkých datových celků, atp.).

V r. 2019 zanechala na výstavě stopu i Česká republika, jejíž účast zorganizovala firma Central European and China Technology and Trade Institute z.s. (CECTT) za podpory Generálního konzulátu ČR v Čcheng-tu v počtu šestnácti firem z ČR. Český stánek na výstavě zaujímal plochu 165 m2 a poutal zaslouženou pozornost jak návštěvníků, tak i představitelů města. 

Právě příklad firmy Central European and China Technology and Trade Institute z.s. (CECTT), která po podpisu Rámcové dohody o strategické spolupráci mezi Guiyang Free Trade Zone, Guiyang Returned Overseas Chinese Federation a Central European and China Technology and Trade Institute z.s. v r. 2019 měla v úmyslu otevřít v Kuej-jangu kancelář, ukazuje cestu, jako pronikat na čínský trh i jinde, než v obvyklých čínských obchodních centrech.

Dohoda je obecně zaměřena na rozvoj oboustranně výhodného obchodování s cílem vytvořit v guiyangské zóně volného obchodu vhodné podmínky pro dovoz, vystavování a prodej českého zboží. Dohoda mj. garantuje institutu, 5000 m2 plochy v celním skladu  a 1000 m2 výstavní plochy v obchodním centru.

Jako na veškerém obchodování, tak i na tomto projektu se podepsala pandemie. Výše uvedené záměry zakotvené v dohodě se doposud nepodařilo naplnit a projekt byl během roku 2020 a částečně v r. 2021 pozastaven. GK Čcheng-tu využil letošní výstavy Big Data k návštěvě Free Trade Zone v Kuej-jangu a k oživení kontaktů mezi zúčastněnými stranami, přičemž se podařilo se zajistit osobní setkání představitelů všech tří stran.

P. Ondřej Mrklas, předseda představenstva, po jednání vyjádřil naději na dalším pokračování projektu: „Věřme, že s přibývajícím proočkováním obyvatelstva dojde k postupnému uvolňování restrikcí v dopravě a projekt se konečně bude moci rozvinout v r. 2022 plné síle a šíři.“

Pozitivní je, že firmy z ČR se snaží pronikat i do jiných provincií než těch tradičních, kde je již trh značně nasycen.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Čcheng-tu (Čína). Autor: Roman Musil, obchodní konzul.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme