Čínské rozvojové zóny v zahraničí

V 80. a 90. letech 20. století a také v současnosti se v Číně zakládaly a zakládají různé rozvojové zóny ve formě zvláštních ekonomických zón (anglická zkratka SEZ), ekonomických a technologických rozvojových zón (ETDZ), hi-tech průmyslových a vývojových parků (HTDZ), zón volného obchodu (FTZ), zón pro exportní zpracování (EPZ) a hraničních ekonomických zón (BECZ). Důvodem zakládání bylo a je zajistit ideální podnikatelské podmínky pro zahraniční (původní záměr pro zahraniční investice) a domácí podniky.  
S čínskou iniciativou „Pás & Stezka“ (Belt & Road Initiative /BRI/) je tento koncept (zakládání speciálních zón, které například přinášejí různé daňové a celní výhody, nižší nájmy pro čínské subjekty) Čínou aktivně propagován v zahraničí. Lokalita je samozřejmě volena dle potenciálu pro čínské firmy. Plusové body přináší blízkost k rozvojovým trhům, kde se očekává růst investic a spotřeby v budoucnu a povědomí o uzavírání preferenčních dohod v různých regionech, např. panafrická dohoda o volném obchodu (přičemž Čína je sama aktivním hráčem při těchto jednáních s různými uskupeními či jednotlivými státy – např. s Euroasijskou hospodářskou unií).
Po porovnání ekonomických ukazatelů jako je HDP, jeho růst, HDP na hlavu a demografického vývoje v jednotlivých zemích je jasné, že země jihovýchodní Asie a Afriky nabízejí nejziskovější základnu pro lokaci výrobních investic z Číny. Níže uvádíme stručný přehled čínských zón a parků v zahraničí:


  • Země: CN – Čína
  • Datum zveřejnění: 08.11.2019

 Země  Počet zón a parků  Země  Počet zón a parků
ASIE 32 Nigérie 5
Kambodža 5 Mozambik 2
Laos 3 Sudán 1
Malajsie 1 Sierra Leone
Thajsko 2 Tanzánie 2
Brunej 1 Zimbabwe 1
Indonésie 10 Uganda 2
Myanmar 1 Zambie 3
Vietnam 3 EUROASIE 14
Pákistán 2 Uzbekistán 1
Indie 3 Tádžikistán 2
Sri Lanka 1 Gruzie 1
BLÍZKÝ VÝCHOD 2 Kazachstán 2
Spojené arabské emiráty 1 Kyrgyzstán 1
Omán 1 Rusko 7
AFRIKA 25 EVROPA 7
Alžírsko 1 Bělorusko 1
Egypt 1 Belgie 1
Etiopie 3 Francie 1
Džibuti 1 Srbsko 2
Mauricius 1 Maďarsko 2
Jihoafrická republika 1    

Ne všechny zóny či parky jsou plně funkční či podporovány místním prostředím, ale ukazují na velké úsilí Číny zajistit svým domácím firmám výhodné podmínky pro podnikání v zahraničí. 

Zdroj: China Briefing, Ministerstvo obchodu ČLR
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme