Zdroj: CzechTrade

Čínský trh se zdravými potravinami je atraktivní pro zahraniční investory

Na prosperujícím čínském potravinářském trhu zdravé potraviny pozoruhodně rostou a představují lákavé příležitosti pro místní i zahraniční společnosti.

Stále oblíbenější zdravý životní styl a preference biopotravin ze strany čínských spotřebitelů mění nákupní chování a vytváří perspektivy i výzvy pro zahraniční investory. Je však nezbytné si uvědomit regionální rozdíly a vlastní čínské národní normy, které musí zahraniční firmy dodržovat, aby se vyhnuly právním rizikům.

Ilustrační fotografie

Pro mnoho mezinárodních investorů je rychle rostoucí potravinářský a nápojový průmysl (F&vB) Číně atraktivní destinací. Hodnota tohoto trhu prudce vzrostla z 300 milionů dolarů v roce 2017 na 850 milionů dolarů v roce 2022 a předpokládá se, že letos překročí jednu miliardu dolarů.

K expanzi odvětví přispěly různé faktory. Pandemie covidu-19 vyvolala změny v chování a hodnotách lidí, což vedlo ke zvýšenému důrazu na zdraví a pohodu. Navíc rostoucí počet bohatých obyvatel má nyní vyšší kupní sílu, což jim umožňuje utrácet více za prémiové potraviny a nápoje.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

V důsledku kombinace těchto faktorů se čínský trh F&B stal druhým největším na světě. Bohužel v současné době je v Číně obděláváno méně než 11 % půdy a země tak čelí velkému problému při udržitelném zajištění dodávek potravin pro své obyvatele. Dále je až 40 % čínských řek a 20 % půdy znečištěno, což má za následek omezenou schopnost produkce domácích potravin.

Proto Číně nezbývá než dovážet obrovské množství potravin, aby uspokojila potřeby své obrovské populace. V roce 2022 tvořil dovoz potravin do Číny 8,5 % celkového objemu. Kromě sóji, která představovala přibližně 40 % celkové hodnoty dovozu potravin do Číny, se nejčastěji dovážely masné výrobky, vína, lihoviny, rybí výrobky, cukrovinky a čokoláda, balená voda, mléčné výrobky a cukr.

Čínský průmysl F&B nabízí zahraničním investorům obrovské příležitosti. Pohyb na tomto trhu je však spojen s problémy, které jsou způsobeny složitým regulačním prostředím, přísnými potravinářskými předpisy a konkurenčními strategiemi místních hráčů. Aby potenciální investoři uspěli, doporučuje se jim důkladně porozumět chování čínských spotřebitelů tím, že s nimi budou jednat přímo na místě. Tento přístup může poskytnout cenné poznatky a pomoci překonat sociokulturní bariéry a další faktory.

Ilustrační fotografie

Další významnou výzvou je boj proti padělaným výrobkům. Přestože bylo dosaženo pokroku, čínský průmysl padělaných F&B stále vzkvétá. Tyto výrobky často obsahují nekvalitní nebo dokonce škodlivé složky, což představuje pro spotřebitele vážné riziko. Čínští spotřebitelé jsou při nákupu potravinářských výrobků obzvláště obezřetní a jakákoli negativní zkušenost s nízkou kvalitou nebo zdravotními problémy může nenapravitelně poškodit pověst značky.

Aby se tato rizika zmírnila, měly by zahraniční podniky přijmout proaktivní opatření na ochranu identity své značky a ochranné známky a zabránit tak napodobování a zpochybňování svých výrobků na čínském trhu.

S tím, jak se čínští spotřebitelé stávají stále více městskými, bohatými a vystavenými cizím kulturám a životním stylům, bude se odpovídajícím způsobem rozvíjet i poptávka po zahraničních F&B produktech.

Nikde to není patrnější než v segmentech ekologických a zdravých potravin. Navíc vzhledem k častým skandálům s domácími potravinami, které jsou důsledkem znečištění, podvodů a korupce, považují spotřebitelé všech vrstev a prostředí v Číně zahraniční potraviny a nápoje za bezpečnější a zdravější variantu. Očekává se, že vláda bude podporovat dovoz zahraničních potravin prostřednictvím příznivých předpisů a dovozních postupů. To nabízí obrovský a dlouhodobý růstový potenciál pro zahraniční investory, kteří chtějí v Číně podnikat.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj)
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme