Cirkulární ekonomika a upcycling ve Finsku

Velvyslanectví ČR v Helsinkách dne 16. prosince 2021 uspořádalo česko-finský seminář k cirkulární ekonomice se specifickým důrazem na tzv. „upcyklaci“.

Účelem semináře bylo seznámit se vzájemně s pokrokem a výzvami v oblasti recyklace a upcyklace v obou zemích a prozkoumat potenciál obchodní, technologické i vědecké spolupráce do budoucna.

Ilustrační fotografie

Semináře k cirkulární ekonomice a upcyklaci (využití odpadu a starých či nepotřebných výrobků k produkci výrobků s vyšší přidanou a užitnou hodnotou) se zúčastnili vedoucí představitelé České asociace oběhového hospodářství a České asociace odpadového hospodářství, jakož i jejich finští partneři ze státního technického výzkumného institutu VTT, Asociace odpadového hospodářství, Asociace pro recyklaci surovin, Asociace cirkulární ekonomiky a evropské sítě EGLA.

Finští partneři projevili mimořádný zájem o bližší spolupráci s českou stranou a podařilo se rovněž zahájit ověřování jejich zájmu o konkrétní oblasti oběhového a odpadového hospodářství, kde by mohly české firmy nabídnout své produkty a řešení, či navázána efektivní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Kromě výměny zkušeností a seznámení se s novinkami v oboru byla zahájena identifikace mezer a příležitostí na finském trhu v rámci příprav na obsáhlejší ekonomický projekt na toto téma plánovaný velvyslanectvím na příští rok, během něhož budou mít české firmy možnost představit svá řešení finským institucím a firmám. V případě zájmu o bližší informace, o účast v tomto projektu či zájmu o zprostředkování kontaktů na finské partnery můžete kontaktovat ZÚ v Helsinkách na e-mailu commerce_helsinki@mzv.cz.

Během prezentací a diskuze byl kladen důraz na know-how a nová řešení českých firem a institucí v oblastí upcyklace v rámci stavebního, energetického a obalového klastru, jakož i na možnosti chemické recyklace či pokročilé technologie v oblasti výroby izolačních materiálů z odpadního papíru či recyklovaného skla a dále v oblasti upcyklace dřevěného odpadu, která je ve Finsku velkým tématem, směsného plastu či baterií.

Diskuze se věnovala i proměnám legislativního rámce a případným právním či administrativním překážkám pro aplikaci některých nových postupů v tomto oboru. Mottem celého semináře byl důraz na fakt, že udržitelnost je dnes pro firmy nikoliv zátěží, ale jasnou a velmi ziskovou příležitostí a cestou k dnes tolik potřebnému zvýšení produktivity.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme