Cirkulární ekonomika přinese nové šance byznysu

Příležitostí pro inovativní firmy je nastupující trend cirkulární ekonomiky. V ní suroviny kolují bez zbytečného odpadu. To znamená úsporu peněz, ochranu životního prostředí a snížení závislosti na dovozu surovin. Tento přístup stále více žádají i spotřebitelé.CzechTrade registruje dynamicky narůstající počet inovativních, mnohdy zcela unikátních výrobků a služeb. Čeští exportéři dokážou rozličných výzev a odpovídat na ně inovacemi. V nadcházejícím desetiletí bude jedním z velkých témat cirkulární ekonomika. Přechod od lineární ekonomiky se nepochybně pozitivně projeví na posílení konkurenceschopnosti České republiky, na snížení závislosti na těžbě a dovozu primárních surovin, jako jsou ropa, některé kovy či dřevo, a na vytvoření nových pracovních míst.

Suroviny budou kolovat

Zavedení principů cirkulární ekonomiky do podnikání znamená kompletně přehodnotit stávající nakládání se zdroji. Dnes jsou totiž suroviny využívány k výrobě produktů, které na konci životního cyklu často nenachází další využití (to je podstata lineární ekonomiky). Cirkulární ekonomika je uváděna jako koncept eliminující odpad, v němž suroviny kolují v ideálně nekončících cyklech bez ztráty na kvalitě. Nabízí tak cestu, jak podnikat a růst s nulovými nebo i pozitivními dopady na životní prostředí.

S tímto vědomím je třeba již na začátku cyklu přistupovat k designování budoucího výrobku. Díky změně uvažování cirkulárním směrem zažívají inovace i tak rigidní obory, jako je například stavebnictví. Cirkulární ekonomika bude přinášet zajímavé inovace, které lze společně s akcentem společenské odpovědnosti ve vztahu k přírodě a klimatu využívat jako další z podpůrných prodejních argumentů v souladu s chytrým marketingem. Vojtěch Vosecký, obchodní ředitel a člen správní rady Institutu Cirkulární Ekonomiky, k tomu dodává: „Každý den nás oslovují firmy, které zajímá, jak se zapojit do cirkulární ekonomiky. Dnes už s velkou dávkou jistoty mohu říct, že začíná nová éra. Čím dál víc to vyžaduje i spotřebitel.”

Seminář poradí firmám i designérům

Aktuální informace k tématu mohou zájemci získat prostřednictvím vzdělávacích programů. Odborný seminář na téma Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky připravuje agentura CzechTrade s partnery už na 10. října v Brně. Akce je zacílena především na inovativně orientované firmy, dále je určena designérům a dalším kreativcům. Jejich zapojení do přechodu na cirkulární ekonomiku je zásadní, protože mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů a tím zlepšit jejich internacionalizaci.

Průmysl 4.0 je předstupněm Průmyslu 5.0, který bude založen 
na renesanci lidského faktoru ve výrobě a na spolupráci lidí s roboty.

Průmysl přeřadí na pětku

V současnosti hojně diskutovaný Průmysl 4.0 vycházející z cílové představy „chytrých továren“ je předstupněm Průmyslu 5.0, který bude založen na renesanci lidského faktoru ve výrobním procesu a na spolupráci lidí s roboty. Ostatně již v rámci Průmyslu 4.0 je možné vysledovat zajímavý trend. Zákazníci požadují personalizovanější produkty a služby. To vytváří tlak na schopnosti, jako je například kreativita, kterými roboti v pozitivním smyslu slova nejspíš nikdy disponovat nebudou. CzechTrade tak stále více upírá pozornost na kreativní průmysly.

Pokud bude Česká republika ve svém inovativním konání zohledňovat na prvním místě člověka a jeho kvality života, nepochybně se to odrazí v jejím vnímání jako přívětivé a člověku přátelské země, kde technologie neznamenají ohrožení, ale zpříjemňují život.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jan Špunda, Oddělení internacionalizace pro výrazně inovativní MSP, CzechTrade, Vojtěch Vosecký, Institut Cirkulární Ekonomiky.
Rubrika časopisu na euro.cz

Doporučujeme