Cirkulární hotspot má inspirovat české firmy ke změně

Český cirkulární hotspot, jehož cílem je zajistit Česku účast na globálním dění v oboru a zároveň umožnit českým nápadům růst až po expanzi na zahraniční trhy, zahájil v říjnu svoji činnost. „Cirkulární ekonomika má velký potenciál pro zlepšení životního prostředí, ale i ekonomické výkonnosti firem,“ říká Patrik Reichel, pověřený řízením agentury CzechInvest.Tímto aktem se Česká republika dostává na úroveň zemí aktivně podporujících změnu při přechodu z lineárního ekonomického modelu na cirkulární. Celý koncept i činnost hotspotu byla představena na mezinárodní konferenci Česko jako cirkulární hotspot v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně.

„Toto téma je pro aktivity CzechInvestu klíčové. CzechInvest dlouhodobě podporuje malé a střední podniky v různých fázích rozvoje podnikání – od start-upů po zavedené společnosti a velké investory. Principy cirkulární ekonomiky ve firmách přinášejí inovativní řešení, což jsou přesně ty činnosti, na které cílíme,“ říká Patrik Reichl, pověřený řízením agentury CzechInvest.

Iniciativa založit Český cirkulární hotspot vznikla ve spolupráci Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Nizozemským velvyslanectvím v České republice.

Koncept hotspotu proto oficiálně představil Holanďan Hans Van Ek, poradce pro veřejně-soukromou iniciativu Holland Circular Hotspot koordinující její aktivity ve střední a východní Evropě. Kromě nizozemského velvyslanectví, INCIENu a CzechInvestu jako oficiálních aktérů se zahájení činnosti hotspotu zúčastnila i široká veřejnost, která o tuto akci projevila enormní zájem.

Posláním platformy je také inspirovat české firmy k implementaci principů cirkulární ekonomiky do jejich podnikání. I z tohoto důvodu došlo k spojení těchto hlavních aktérů. „Česká republika je atraktivní díky kreativním lidem, rozvinuté R&D infrastruktuře a čím dál větší otevřenosti akademického výzkumu pro spolupráci s firmami za účelem progresivních inovací. Další vývoj je potřeba založit také na hospodářských trendech spojených s Průmyslem 4.0, cirkulární ekonomikou a energetickou efektivitou. K tomu se hlásíme v naší nové Strategii 2019+,“ dodává Patrik Reichl.

„Česko je plné firem, které se cirkulární ekonomice věnují, aniž by o tom samy věděly. Pro nás je ale důležité, abychom vytvořili systém, kde jsou ekoinovativní a cirkulární nápady podporovány od samého počátku. Pro tento ekosystém je důležitá spolupráce všech stran, a proto jsme se rozhodli spojit síly s CzechInvestem, který má již vybudovanou silnou regionální infrastrukturu, do které stačí dostat nová témata s velkým potenciálem, a tím cirkulární ekonomika bezesporu je,“ vysvětluje důvody vzájemné spolupráce Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Know-how a kontakty získané v rámci svých aktivit využije CzechInvest i v rámci Českého cirkulárního hotspotu. Agentura plánuje rozšířit mapování podnikatelského prostředí o aspekty spojené s cirkulární ekonomikou a identifikovat tak mj. potřeby firem v této oblasti. V neposlední řadě plánuje CzechInvest další podporu inovačních nápadů zaměřených na cirkulární ekonomiku a ekoinovace, a to prostřednictvím svých stávajících programů, tak i prostřednictvím těch připravovaných.

Blahodárný oběh

Cirkulární ekonomika je o tom, že se výrobky a materiály po ukončení životnosti využívají znovu. Ke stejnému nebo jinému účelu. A pokud to není technologicky nebo ekonomicky možné, využívají se energeticky. Životní cyklus výrobků při respektování cirkulární ekonomiky má tedy vliv na výrobu, trh s druhotnými surovinami, služby i chování spotřebitelů. A pozitivní dopad na celou ekonomiku.

„Pro to, aby výrobky z recyklovaných materiálů byly i v ČR kvalitní, zatím není dostatek inovativních technologií. Nebo jsou velmi drahé, právě proto, že jsou nové, a tedy se zatím málo využívají. Věřím, že se to změní díky intenzivní podpoře vědy, výzkumu a vývoje, kterou nyní poskytujeme. Novým trendům by mělo odpovídat i vhodné nastavení podpůrných programů,“ prozrazuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Aplikace inovativních technologií v průmyslové výrobě, stavebnictví, službách, zemědělství, dopravě a řadě dalších oblastí přechod na oběhové hospodářství urychluje. K tomu je osvěta, a to odborná i pro širokou veřejnost. Nabízejí se i vzdělávací opatření na všech stupních škol včetně celoživotního vzdělávání,“ dodává.

Na MSV tak zástupci MPO přiblížili, co všechno rezort pro cirkulární ekonomiku dělá. Představili podniky a subjekty, které na tento systém přešly a úspěšně ho uplatňují v praxi. Rovněž zazněly informace o programech zaměřených na podporu inovativních technologií na zpracování druhotných surovin a také úspory vody v průmyslu.

Součástí České národní expozice v pavilonu Z MPO také byla prezentace nazvaná „Oběhové hospodářství a průmysl (Circular Economy and Industry). Jde o interaktivní mapu ČR, v které mohou návštěvníci označit sídlo firmy, obce či školy, která se zabývá cirkulární ekonomikou či se ji chystá zavést. Zároveň se lidé mohli zapsat do knihy Archa cirkulární ekonomiky České republiky.

Karel Havlíček také oficiálně vyhlásil už čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Zároveň představil vítěze třetího ročníku. Soutěže se od roku 2017 zúčastnily stovky organizací od výrobních podniků, stavebních firem přes obce a města po studenty VŠ a žáky všech stupňů vzdělávacích zařízení. Výsledkem jsou mimo jiné příklady dobré praxe, které mohou inspirovat k přeměně odpadů na zdroje i všechny ostatní.

S využitím tiskových zpráv INCIEN a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí

Doporučujeme