Cirkulární už je polovina podniků. Některé nevědomky, vyplynulo z průzkumu

Polovina malých a středních podniků využívá principy cirkulární ekonomiky. Alespoň jeden z těchto principů využívají téměř všechny firmy, jen si to část z nich neuvědomuje.

Zjištění vyplynula z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v rámci Roku nových technologií 2022 uskutečnila agentura Ipsos. „Nejčastějšími důvody zájmu o cirkulární ekonomiku jsou snaha ušetřit, přizpůsobení se trendu udržitelnosti podnikání a také požadavky majitelů společností,“ uvádí předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Ilustrační snímek

Podniky podle Jaroše nejčastěji v rámci principů cirkulární ekonomiky třídí odpady, využívají ekologické materiály a soustředí se na opravitelnost svých výrobků.

Menším firmám, které se o toto téma nezajímají, je podle místopředsedkyně AMSP ČR Pavly Břečkové třeba srozumitelně a jednoduše vysvětlit, že cirkulární ekonomika není jen o odpadech, ale o udržitelnosti jejich podnikání, které přináší finanční efekt pro firmu. „Malé a střední podniky využívají principy cirkulární ekonomiky intuitivně, aniž by to věděly, což je dobrá zpráva,“ podotýká Břečková. „Hlavním efektem cirkulární ekonomiky je a musí být finanční úspora – pouze z přesvědčení to firmy nedělají,“ dodává s tím, že zatím chybí osvěta k tomuto tématu. AMSP ČR se ji nyní chystá razantně podpořit.

Scházejí peníze i informace

Průzkum také zjistil, že největšími překážkami zavedení cirkulární ekonomiky jsou nedostatek informací, finančních prostředků, expertů či pracovních sil v oboru. „To že více než polovina firem využívá principy cirkulární ekonomiky, je pozitivní zpráva. S nejčastěji zmiňovanými překážkami v podobě nedostatku informací, zkušeností, či finančních prostředků, je Komerční banka připravena pomoci. Prostřednictvím společnosti KB Advisory a ENVIROS ze Skupiny KB poskytujeme firemním klientům poradenství v oblasti ESG, energetiky, životního prostředí včetně zavádění principů cirkulární ekonomiky. To vše doplněné o kompletní poradensko-dotační servis a udržitelné financování,“ uvádí k průzkumu Blanka Svobodová, Corporate Strategy and Financing Tribe Leader Komerční banky.

Dobrou zprávou je, že i na zavádění principů cirkulární ekonomiky jsou už nyní k dispozici dotace. Další výzvy budou ještě vypsány.

Odpad z výroby může být cenným materiálem

Malé firmy podle Pavly Břečkové nemusejí hned panikařit a platit externisty ke zpracování obřích strategií. „Stačí začít menšími krůčky a postupně na nich stavět – tedy provést analýzu současné vlastní činnosti, což stoprocentně objeví řadu principů cirkulární ekonomiky, které firmy aplikují již dnes,“ doporučuje místopředsedkyně AMSP ČR.

Pokud tedy mají například odpady z výroby, které opravdu nelze nijak využít, měly by si položit otázku, proč tomu tak je a zda se to dá změnit. Jde o efektivnější využívání materiálů/výrobků, jejich recyklaci a celkové snížení spotřeby a snížení množství odpadu – tedy snížení nákladů firmy.

Ilustrační fotografie | Mendelova univerzita v Brně

Co je cirkulární ekonomika?

„Cirkulární ekonomika nebo také oběhové hospodářství je koncept, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj a zahrnuje tak jak sociální, ekonomické tak enviromentální aspekty. Z hlediska výroby je to model, který umožňuje firmám efektivně nakládat se zdroji a stát se dlouhodobě udržitelnými,“ přibližuje členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

„Pro zjednodušení je možné si cirkulární ekonomiku představit pod pojmem ‚materiálová účinnost‘. Například pojem energetické účinnosti je dobře znám, přičemž jeho snahou je snižovat spotřebu energie a hledat alternativní nízkoemisní zdroje. Snahou materiálové účinnosti je podobně snižovat spotřebu materiálů, zamezit plýtvání a hledat alternativní nízkoemisní materiály jako základní zdroje ekonomiky,“ dodává Svobodová.

Z udržitelného přístupu mohou vyplynout třeba i lepší úroky v bance

Tématu cirkulární ekonomiky se podle průzkumu v současnosti věnuje třetina firem, dalších 15 procent se mu poté začne věnovat od příštího roku.

Většina firem, které využívají principy cirkulární ekonomiky, má zároveň strategii, jak postupovat při zavádění nových principů. Obecně jsou nejvíce známé pojmy sdílené ekonomiky, ekodesignu, 3R principů a materiálového auditu.

Podívejte se na rozhovor s výrobcem cirkulárního oblečení

„Rádi bychom poukázali na nízké povědomí problematiky ESG,“ zdůrazňuje Branislav Schvarc, odborný koordinátor eMobility na českém trhu společnosti ŠKODA AUTO, a dodává: „Naší snahou ve společnosti ŠKODA AUTO je šířit osvětu a poukazovat na důležitost tohoto tématu nejen v souvislosti s přicházející legislativou EU. Chceme, aby byli naši obchodní partneři připraveni na povinnost ESG reportingu, který pro ně bude v blízké budoucnosti povinný, a zároveň dokázali již v současné době čerpat jeho výhody – například lepší úrokové sazby u bankovních subjektů, nebo plnění požadavků stávajících i potencionálních klientů.“

„Cirkulární ekonomika není pouze trend, ale způsob řízení firmy, který tady už s námi zůstane,“ připomíná Laura Mitroliosová, ředitelka společnosti CIRA Advisory. Firmy, které si některé cirkulární projekty zkusily, podle ní vidí, že jim klesají náklady na provoz nebo výrobní vstupy a chtějí proto cirkularitu ve své firmě více rozvíjet.

„S nástupem ESG reportingu, který klade velký důraz na monitorování dodavatelsko-odběratelského řetězce, se navíc stupňuje tlak i na malé a střední podniky. Pokud nechtějí přijít o zakázky od velkých firem, musí se interně začít věnovat udržitelnosti. A potvrzují to i samotní ředitelé firem v průzkumu od IPSOS: aktivně se tématu cirkulární ekonomiky již věnuje třetina firem, do tří let tento plán deklaruje více než 70 % firem. Kdo nechce ztratit konkurenceschopnost, ten by měl co nejdříve hledat bližší informace, jak se stát cirkulárnějším,“ doporučuje Mitroliosová.

„Tomuto tématu se věnujeme již přes sedm let a máme tak radost, že pro celou řadu podniků se cirkulární ekonomika stává prioritou,“ říká Pavel Zedníček, výkonný a finanční ředitel Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN). „Optimalizace nákladů, materiálová účinnost, dekarbonizace a zkracování dodavatelsko-odběratelských řetězců jsou základní benefity cirkulární ekonomiky, které mohou napomoci k dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti místních podniků. Pro ty jsou klíčové informace a jednoduchý návod na to, jak začít. Právě role AMSP ČR je v tomto ohledu klíčová a za INCIEN bude naší snahou asociaci v tomto ohledu co nejvíce podpořit,“ doplňuje Zedníček.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme