Čistá energie pro chudé rodiny v Belize

Kvůli velkým vstupním finančním nákladům žije mnoho belizských rodin bez přístupu k elektřině, proto byl v roce 2020 realizován projekt na zavedení (čisté) elektrické energie do venkovských oblastí v jižním Belize, spolufinancovaný z prostředků české zahraniční rozvojové spolupráce.

Aktivity organizace Humana People to People Belize (HPPB) tak umožnily zlepšení nejen životních, ale i vzdělávacích a pracovních podmínek ekonomicky znevýhodněných komunit v regionech Stann Creek a Toledo v jižním Belize prostřednictvím distribuce solárních setů, specifických školení a workshopů.

Složitá ekonomická situace mnoha rodin, vysoká nezaměstnanost a sociální vyloučení ve venkovských oblastech Belize představují základní překážku udržitelného rozvoje a hospodářského růstu země. Rozpočet těchto rodin jim neumožňuje zlepšení životních podmínek, často nedisponují ani připojením k elektrické rozvodné síti, jež by jim umožnila přístup k informacím pomocí elektronických zařízení či například možnost připojení vodního čerpadla.

Pokud přístup k elektrické energii mají, často se jedná o zdroje značně znečišťující životní prostředí, případně si při osvětlení domácnosti pomáhají pouze petrolejovými lampami či voskovými svíčkami, což způsobuje vyšší množství nehod a požárů, znečištění životního prostoru rodiny a omezení vzdělávacích i pracovních aktivit na denní dobu.

Na takové rodiny v jižním Belize (mikroregiony San Pablo, Cowpen, Bella Vista, San Isidro a Trio) se zaměřil projekt neziskové organizace Humana People to People Belize (HPPB) financovaný z prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR. Distribuované sety solárních panelů s bateriemi a žárovkami poskytly přístup k čisté a dostupné energii 150 rodinám s nízkými příjmy.

Vlastní zdroj elektřiny rodinám ušetří finanční prostředky za energie a usnadní školákům domácí výuku, která se kvůli pandemii covidu-19 stala hlavní platformou pro vzdělávání. Součástí projektu bylo i školení od konzultantů Belizského Institutu pro Excelentní Servis, Vedení a Výzkum (BISELAR) na téma cílů udržitelného rozvoje a správného použití vzdělávacích materiálů během projektu. Během srpna 2020 se realizovala série workshopů zaměřených na bezpečnou instalaci solárních jednotek a jejich následnou údržbu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexico City (Mexiko).

• Teritorium: Amerika | Belize | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme