Čistírny, rozvod vody i recyklace. Čeští vodohospodáři se představili v Palestině

Palestinská území skýtají velké příležitosti v rozvodu a dodávkách pitné vody a v nakládání s odpadními vodami, včetně těch průmyslových. Přesvědčit se o tom mohly české firmy, které navštívily Palestinu.

Palestinským partnerům z řad firem a municipalit se během setkání na Obchodní a průmyslové komoře v Ramalláhu představily české firmy Dekonta, ABPlast Group, Thein Innovation Park, Mivalt, Jetty Robots a Biocev a prezentovaly česká řešení v oblasti vodního hospodářství.

Ilustrační fotografie

Pro české vodohospodáře byla návštěva Palestiny zároveň příležitostí seznámit se s místním trhem a možnostmi, které se v tomto oboru nabízejí. Zástupci firem navštívili také Palestinský vodní úřad (Palestine Water Authority), který má na úrovni ministerstva na starosti celý vodohospodářský sektor v Palestině, a čistírnu odpadních vod Nablus West, kterou provozuje radnice města Nablus na severu Západního břehu Jordánu.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

Jen čtvrtina odpadních vod se čistí

Ze strany palestinských partnerů byl zájem zejména o možná řešení v oblasti odpadních vod. Tento problém řeší především municipality, vzhledem k tomu, že pouze třetina palestinských domácností je napojena na kanalizaci a pouze čtvrtina odpadních vod prochází čištěním. Stále více se ale dotýká také byznysu, který projevuje ochotu investovat do snížení nákladů, které by bylo možné například díky opětovnému využití vyčištěné vody.

Kromě toho bylo v posledních letech v Palestině uvedeno do provozu několik velkokapacitních čistíren odpadních vod, jejichž provozovatelé vyžadují předčištění průmyslově znečištěných vod, což na tyto podniky klade vyšší nároky než dosud.

Setkání na obchodní komoře v Ramalláhu tak proběhlo také za účasti zástupců kamenolomů z Hebronského guvernorátu. Stavební a obkladový kámen představuje nejvýznamnější položku palestinského exportu a na Západním břehu Jordánu působí v tomto oboru několik stovek firem, které se potýkají s problémem kontaminace vody velkým množstvím kamenného prachu.

Ilustrační fotografie

Větší projekty financují donoři

Na Palestinském vodním úřadu čekala na firmy prezentace sektoru jako takového a možností pro zapojení zahraničních kontraktorů, dodavatelů i investorů. Při výstavbě větších infrastrukturních projektů zpravidla financovaných donory úřad otevírá nabídková řízení rovněž zahraničním firmám, existuje tedy možnost dostat se k zakázkám buď jako hlavní kontraktor, nebo – v případě menších firem – navázat spolupráci s velkými evropskými společnostmi Publikace tendrů probíhá např. prostřednictvím systému OSN nebo francouzské platformy pro rozvojovou pomoc.

Největší potenciál skýtají následující oblasti: infrastruktura pro rozvod vody, rozvoj vodních zdrojů, odsolování (specificky v Gaze), sběr povrchové vody, sběr, úprava a opětovné využití odpadních vod a využití obnovitelných zdrojů energií, a to od přípravy studií a projektů po realizaci.

V praxi jsou třeba také malé čistírny odpadních vod (pro obce nebo podniky), spotřební materiál a náhradní díly, z nichž se máloco vyrábí přímo v Palestině (ať už se jedná o potrubí, čerpadla, ventily, laboratorní vybavení nebo elektroniku používanou k monitorování průtoku a kvality vody). Stávající čistírny odpadních vod pak řeší problém dalšího využití a skladování kalů nebo využití recyklované vody k zavlažování.

Informace poskytnuta Styčným úřadem České republiky v Ramalláhu (Palestina). Autorka: Anna Morávková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Palestina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme