City for the Future Budapešť 2022

Velvyslanectví ČR v Budapešti uspořádaly dne 24. května 2022 v Budapešti velkou prezentaci českých inovativních smart city řešení s názvem City for the Future Budapest 2022.

Akce se zúčastnilo mj. přes 20 českých inovativních firem z oblasti smart city, a celkem ji navštívilo přes 350 návštěvníků (celkově se akce zúčastnilo přes 500 lidí) mj. i z některých dalších zemí regionu.

Ilustrační fotografie

Prezentace vznikla ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Budapešti, statutárním městem Brnem, Regionální hospodářskou komorou Brno, Jihomoravským inovačním centrem a statutárním městem Plzeň.

Na české straně měly svůj výstavní stánek následující firmy: Asio, AG Data, Certicon, Envipur, Datmolux, Future Farming, Hestego, Liko-S, Moram CZ, mmcité, Munipolis, Škoda Transportation, T-mapy, Vision Craft, Yedem, World from Space a Záchranka.

Spolu s nimi zde měla stánek i exportní aliance Prvky pro smart city, v rámci které se prezentovala řešení českých firem Cyklohub, Data From Sky, EV Expert, HF Servis, Hutira Vision a RCD Radiokomunikace. Na akci byl i stánek města Plzeň, v rámci kterého se prezentovaly i plzeňské start-upy Amitia-ai, Jalud Embedded a Timi Creation.

Před vstupem do výstavního pavilonu pak byla umístěna architektonická struktura Air Square od brněnského studia Kogaa a celou dobu výstavby u ní byla přítomna i nejnovější verze Škody Enyaq iV.

Akce byla pořádána ve spolupráci s největším maďarským svazem měst a obcí TÖOSZ, který v rámci této proexportní akce uspořádal svůj celostátní sněm svazových delegátů. Zástupci sněmu – většinou starostové maďarských měst a obcí – si tak mohli během akce prohlédnout i celou výstavní expozici a seznámit se s řešením českých firem.

Maďarského sněmu se zúčastnila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková a během akce došlo i ke slavnostnímu podpisu memoranda o spolupráci mezi maďarským a českým svazem měst a obcí. Na samotném sněmu vystoupil s prezentací prezident exportní Aliance prvky pro smart city, který maďarským starostům představil česká inovativní řešení sdružená v alianci. Na maďarském sněmu vystoupili s přednáškou také zástupci měst Brna a Plzně.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Akce byla pořádána ve spolupráci i s dalšími partnery: maďarskou agenturou pro digitální blahobyt DJN (která má na starosti jak tématiku smart city, tak zároveň zastřešuje národní technologické aliance jako např. aliance umělé koalice, 5G či dronů), městem Debrecen (jakožto oficiálním partnerským městem statutárního města Brna – jedná se o partnerství druhých největších měst obou zemí) a regionálními hospodářskými komorami z Krakova, Košic a Debrecenu (jakožto oficiálními partnery Regionální hospodářské komory Brno). Na akci tak byli přítomni i vystavovatelé z Maďarska, Slovenska a Polska (polské řešení solárních laviček bylo nakonec prezentováno v rámci stánku české firmy Moram CZ).

Co se týče univerzitního rozměru, hlavním partnerem akce byla maďarská univerzita ve Starém Budíně (Óbuda University), jejíž rektor Levente Kovács akci zahájil společně s prezidentem maďarského svazu města a obcí Jenö Schmidtem, a velvyslancem v ČR Tiborem Bialem, který v rámci svého vystoupení představil formou krátkého videa i jednotlivé firemní vystavovatele.

Starobudínská univerzita, v čele jejíhož kolegia je ministr financí Mihaly Varga, patří mezi největší technické univerzity v Maďarsku a nyní buduje tři velké vědecko-technické parky: park zaměřený na technologie budoucnosti, park na technologie využitelné v armádě a bezpečnostních složkách a park na mechatronické technologie. Univerzita se na akci prezentovala v rámci společného stánku s maďarským mobilním operátorem Yettel, který většinově patří skupině PPF. Na okraji akce proběhla jednání Starobudínské univerzity s děkanem strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

V rámci více než 350 návštěvníků se s českými firmami potkala celá řada představitelů maďarských měst a obcí jako např. starosta města Budapešť, starosta města Pětikostelí (Pécs), starosta maďarského modelového smart city města Monor, zástupců městských firem jako např. dopravních podniků měst Budapešť či Debrecen, zástupců státních složek jako např. Úřadu pro správu maďarských silnic, Maďarské dopravní policie, či zástupců soukromých firem z různých smart city oblastí. Akce se rovněž zúčastnili zástupci velkých energetických firem MVM (konkrétně dceřiné firmy pro smart city MVM Optimum) a E.On.

Při přípravě akce byl použit registrační software B2Match, díky čemuž měly české firmy možnost si předem domluvit schůzky s maďarskými návštěvníky. Před akcí se do systému zaregistrovalo přes 400 účastníků, další osoby se pak registrovaly až na místě.

Hlavním návštěvníkem akce byl pak starosta města Budapešť Gergely Karácsony, který se akce zúčastnil na osobní pozvání velvyslance ČR v Budapešti Tibora Biala. Budapešťský starosta strávil na akci téměř celé dopoledne a potkal se v doprovodu českého velvyslance s celou řadou českých firem.

Akce byla zakončena tombolou pro maďarské starosty, kdy ceny dodané českými firmami slavnostně předal generální tajemník maďarského svazu místních samospráv TÖOSZ.

Firemní expozice byla stejně jako minulý rok naskenována metodou 3D skanu, tak aby byla pro české firmy použitelná i po skončení akce. Stejně tak byla metodou 3D skanu nasnímána i architektonická struktura Air Square.

Večer před akcí pak uspořádalo Velvyslanectví ČR v Budapešti ve spolupráci s budapešťskou kanceláří CzechTrade networkingové setkání pro vystavovatele, během kterého náměstek primátora Budapešti zodpovědný za oblast smart city Gábor Kerpel-Fronius seznámil účastníky akce s plány budapešťské radnice na budoucí rozvoj maďarské metropole.

Akce byla podpořena projektem ekonomické diplomacie Velvyslanectví ČR v Budapešti, financovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu a rovněž podpořena i sítí Enterprise Europe Network. Velký dík za finanční podporu pro zapojené jihomoravské firmy realizovanou v rámci projektu „Centrum mezinárodního obchodu“ patří také statutárnímu městu Brnu. Na akci přispělo i město Debrecen.

Z celé akce vzniklo video:

Informace poskytnuta Zastupitelským řadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme