Cla a daně jdou do škol. Nový projekt má posílit finanční gramotnost studentů

Projekt přišel se začátkem školního roku 2019-2020. Spustila ho Finanční správa pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel.

Základním pilířem projektu Daně a cla do škol je nově vzniklý web www.finfoveskole.cz. Ten obsahuje všechny základní informace. „Web má pomoci nejen žákům a studentům k pochopení daní a cel, ale také učitelům poskytnout kvalitní a aktuální informace, které mohou využívat při výuce,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V první fázi se budou o clech a daních učit studenti středních škol. Ve druhé fázi chce stát zajistit hravou formou vysvětlení problematiky také na základních školách.Projekt je rozdělený do dvou etap. V první etapě se Finanční správa zaměřuje na středoškolské studenty, kteří budou osloveni efektivní formou sdílení informací v rámci přednášek pedagogicky proškolených lektorů z řad odborníků finanční a celní správy. „Lektoři budou přednášet na daných školách po domluvě s řediteli a učiteli daných škol nejen v rámci standardní výuky, ale i na základě případné poptávky ze strany škol či jejich zřizovatelů,“ upřesnila generální ředitelka.

Ve druhé fázi chce Finanční správa oslovit také základní školy, ve kterých hravou formou vysvětlí, proč se daně platí a co z nich žáci využívají v běžném životě. „Projekt Daně a cla do škol si klade za cíl ukázat žákům a studentům jaký mají daně smysl a proč je důležité daně platit. Studenti a žáci by měli pochopit důležitost a nutnost daní a cel, naučit se je rozlišovat a především pochopit, že by stát nemohl bez daní a cel vůbec fungovat. Daně a cla pomáhají zajistit bezpečí, zdravotní a sociální pomoc, silnice nebo čisté životní prostředí,“ doplnila generální ředitelka Tatjana Richterová.

Celkové odhadované náklady na projekt budou 1,3 milionu korun včetně DPH.

Redakčně upravená tisková zpráva Finanční správy

• Témata: Daně a účetnictví

Doporučujeme