Členské státy by neměly poskytovat pomoc firmám napojeným na daňové ráje, doporučuje Komise

Evropská komise vydala doporučení týkající se státní pomoci, ve kterém uvádí, že státy by neměly poskytovat finanční podporu firmám, jež mají napojení na země uvedené na seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.

Kromě toho Komise doporučuje neudělovat státní pomoc firmám, které byly odsouzeny za závažné finanční zločiny, jako jsou např. finanční podvody, korupce, nebo neplacení daní.

Cílem doporučení je zabránit zneužívání veřejných prostředků a posílit opatření proti daňovým podvodům. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme