Členské státy GCC mají rezervy v obnovitelných zdrojích energie

Při plném využití potenciálu v obnovitelných zdrojích energie dosáhnout země GCC značných finančních úspor. Prim bude hrát solární energie.

Při plném využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie v členských státech GCC je odhadováno dosažení úspory ve výši 76 mld. USD do roku 2030. Rezervy zde stále jsou, přestože v regionu došlo k čtyčnásobnému navýšení kapacity v letech 2014-2017. V současné době je z celkového objemu plných 68 % obnovitelných zdrojů energie v GCC instalováno v SAE, kde se v podstatě jedná výhradně o solární zdroje. SAE má také záměr do roku 2050 pokrýt veškerou potřebu elektrické energie z 50 % z obnovitelných zdrojů a výrazně tak omezit tvorbu oxidu dusíku. V regionu tak najdou uplatnění výrobci vysoce sofistikovaných technologií obnovitelných zdrojů energie, startupy, které mají v tomto segmentu co nabídnout, technologické společnosti zaměřující se na SmartGrids, AI, skladování elektrické energie. V lednu roku 2020 se v Abu Dhabi koná k tomuto tématu zajímavá akce – World Future Energy Summit. 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Doporučujeme