Členské státy neplní včas povinnosti týkající se digitálních technologií a médií

Evropská komise podnikla právní kroky proti 19 členským státům v souvislosti s pozdní transpozicí směrnice o audiovizuálních mediálních službách a evropského kodexu pro elektronické komunikace.

Směrnici o audiovizuálních mediálních službách, jejímž cílem je vytvořit jednotný trh pro vysílací služby, neimplementovalo včas 9 členských států včetně ČR, přičemž termín byl do 19. září 2020.

Evropský kodex pro elektronické komunikace měl být transponován do 21. prosince 2020, nicméně tento termín nesplnilo 24 členských států včetně ČR. ČR nicméně během léta řadu opatření vedoucích k částečnému provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Pokud nebudou členské státy na urgenci ze strany Komise reagovat, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR

Doporučujeme