Členské státy pozdě transponují legislativu EU, ukazuje studie

Evropská komise zveřejnila výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU, která ukazuje, jak členské státy sledovaly a vymáhaly evropské právo v různých oblastech.

Ta uvádí, že se v loňském roce zvýšil počet nových případů nesplnění povinnosti ze strany členských států o 20 %. Nejméně těchto případů evidovalo Lucembursko, Estonsko a Litva, zatímco nejvíce Španělsko, Itálie a Řecko.

Více než polovina případů se vztahovala k pozdní transpozici evropské legislativy, ačkoliv počet těchto případů meziročně mírně klesl (406 případů v roce 2019 oproti 419 v 2018).

Nejvíce případů pozdní transpozice legislativy zaznamenalo Bulharsko, Belgie, Řecko a Kypr, nejméně naopak Dánsko, Itálie a Litva. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme